אתר מכללת קיי

PBL
למידה מבוססת פרוייקטים - Project Based Learning
ולמידה מבוססת בעיות - Problem Based Learning
מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבעהוראה ולמידה במאה ה-21
הצגת תהליך של למידה מבוססת פרוייקטים של משתלמים
באמצעות ספר דיגיטלי.

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון