משקלי הבניין הראשון בכל הגזרות במערכת הפועל הערבי

משקלי הבניין הראשון במערכת הפועל הערבי
הצגת חיתוכים לפי גזרה ומשקל בעבר, עתיד וציווי

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

הקדמה ותודות

מסמך זה הוא כלי-עזר נוסף לקראת ההכנה לבגרות
במקצוע הערבית ובעולם הערבים והאסלאם.

תודתי מקרב לב נתונה לשושנה מנדלבוים.

מצורפים קישורים נוספים כהכנה לבחינות הבגרות בערבית:
טבלת שורשים ראשית

שרשי פעלים במשקלי הבניין הראשון בחתך גזרתי

משקל בעבר

משקל בעתיד

שלמים

כפולים

פ"ו

פ"י

ע"ו

ע"י

ל"ו

ל"י

פ' המזה

ע' המזה

ל' המזה

فَعَلَ

يَفْعُلُ

كتب

ردد

 

يمن

سوق

 

دعو

 

أمل

 

خبأ

فَعَلَ

يَفْعَلُ

قطع

ملل

وهب

يفع

 

 

 

سعي

أبي

سأل

بدأ

فَعَلَ

يَفْعِلُ

حمل

فرر

وصف

يمن

 

بيع

 

بني

أسر

 

 

فَعِلَ

يَفْعَلُ

فهم

مسس

ورم

يبس

خوف

هيب

سخي

نسي

أذن

بأس

خطأ

فَعِلَ

يَفْعِلُ

 

 

وثق

 

 

 

 

 

 

 

 

فَعُلَ

يَفْعُلُ

قرب

 

وبل

يسر

 

 

سخو

 

أدب

بأس

بطأ
טבלת צורות היסוד

צורות היסוד (עבר/עתיד/ציווי) של משקלי הבניין הראשון בחתך גזרתי

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

كتب

فَعَلَ

צ'מה

كَتَبَ

يَكْتُبُ

أُكْتُبْ

שלמים

قطع

فَعَلَ

פתחה

قَطَعَ

يَقْطَعُ

إِقْطَعْ

שלמים

حمل

فَعَلَ

כסרה

حَمَلَ

يَحْمِلُ

إِحْمِلْ

שלמים

فهم

فَعِلَ

פתחה

فَهِمَ

يَفْهَمُ

إِفْهَمْ

שלמים

قرب

فَعُلَ

צ'מה

قَرُبَ

يَقْرُبُ

أُقْرُبْ

כפולים

ردد

فَعَلَ

צ'מה

رَدَّ

يَرُدُّ

أُرْدُدْ / رُدَّ

כפולים

ملل

فَعَلَ

פתחה

مَلَّ

يَمَلُّ

إِمْلَلْ / مَلَّ

כפולים

فرر

فَعَلَ

כסרה

فَرَّ

يَفِرُّ

إِفْرِرْ / فِرَّ

כפולים

مسس

فَعِلَ

פתחה

مَسَّ

يَمَسُّ

إِمْسَسْ / مَسَّ

פ"ו

وهب

فَعَلَ

פתחה

وَهَبَ

يَهَبْ

هَبْ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

פ"ו

وجع

فَعِلَ

פתחה

وَجِعَ

يَوْجَعْ

إيجَعْ

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ

פ"ו

وبل

فَعُلَ

צ'מה

وَبُلَ

يَوْبُلْ

أُوبُلْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

צ'מה

يَمَنَ

يَيْمُنُ

أُومُنْ

פ"י

يفع

فَعَلَ

פתחה

يَفَعَ

يَيْفَعُ

إِيفَعْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

פתחה

يَمَنَ

يَيْمِنُ

إِيمِنْ

פ"י

يبس

فَعِلَ

פתחה

يَبِسَ

يَيْبَسُ

إِيبَسْ

פ"י

يسر

فَعُلَ

צ'מה

يَسُرَ

يَيْسُرُ

أُوسُرْ

ע"ו

سوق

فَعَلَ

צ'מה

سَاقَ

يَسُوقُ

سُقْ

ע"ו

خوف

فَعِلَ

פתחה

خَافَ

يَخَافُ

خَفْ

ע"י

بيع

فَعَلَ

כסרה

بَاعَ

يَبِيعُ

بِعْ

ע"י

هيب

فَعِلَ

פתחה

هَابَ

يَهَابُ

هَبْ

ל"ו

دعو

فَعَلَ

צ'מה

دَعَا

يَدْعُو

أُدْعُ

ל"ו

سخو

فَعِلَ

פתחה

سَخِيَ

يَسْخَى

أُسْخَ

ל"ו

سخو

فَعُلَ

צ'מה

سَخُوَ

يَسْخُو

أُسْخُ

ל"י

سعي

فَعَلَ

פתחה

سَعَى

يَسْعَى

إِسْعَ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

ל"י

نسي

فَعِلَ

פתחה

نَسِيَ

يَنْسَى

إِنْسَ

פ' המזה

أمل

فَعَلَ

צ'מה

أَمَلَ

يًأْمُلُ

أُومُلْ

פ' המזה

أبي

فَعَلَ

פתחה

أَبَى

يَأْبَى

أُوبُ

פ' המזה

أسر

فَعَلَ

כסרה

أَسَرَ

يَأْسِرُ

إِيسِرْ

פ' המזה

أذن

فَعِلَ

פתחה

أَذَنَ

يَأْذَنُ

إِيذَنْ

פ' המזה

أدب

فَعُلَ

צ'מה

أَدُبَ

يَأْدُبُ

أُودُبْ

ע' המזה

سأل

فَعَلَ

פתחה

سَأَلَ

يَسْأَلُ

إِسْأَلْ

ע' המזה

بأس

فَعِلَ

פתחה

بَئِسَ

يَبْأَسُ

إِبْأَسْ

ע' המזה

بأس

فَعُلَ

צ'מה

بَؤُسَ

يَبْأٌسُ

أُبْوُسْ

ל' המזה

خبأ

فَعَلَ

צ'מה

خَبَأَ

يَخْبُو

أُحْبُؤْ

ל' המזה

بدأ

فَعَلَ

פתחה

بَدَأَ

يَبْدَأُ

إِبْدَأْ

ל' המזה

خطأ

فَعِلَ

פתחה

خَطِئَ

يَخْطَأُ

إِخْطَأْ

ל' המזה

بطأ

فَعُلَ

צ'מה

بَطُؤَ

يَبْطُؤُ

أُبْطُؤْ
גזרת השלמים

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

كتب

فَعَلَ

צ'מה

كَتَبَ

يَكْتُبُ

أُكْتُبْ

שלמים

قطع

فَعَلَ

פתחה

قَطَعَ

يَقْطَعُ

إِقْطَعْ

שלמים

حمل

فَعَلَ

כסרה

حَمَلَ

يَحْمِلُ

إِحْمِلْ

שלמים

فهم

فَعِلَ

פתחה

فَهِمَ

يَفْهَمُ

إِفْهَمْ

שלמים

قرب

فَعُلَ

צ'מה

قَرُبَ

يَقْرُبُ

أُقْرُبْ
גזרת הכפולים

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

כפולים

ردد

فَعَلَ

צ'מה

رَدَّ

يَرُدُّ

أُرْدُدْ / رُدَّ

כפולים

ملل

فَعَلَ

פתחה

مَلَّ

يَمَلُّ

إِمْلَلْ / مَلَّ

כפולים

فرر

فَعَلَ

כסרה

فَرَّ

يَفِرُّ

إِفْرِرْ / فِرَّ

כפולים

مسس

فَعِلَ

פתחה

مَسَّ

يَمَسُّ

إِمْسَسْ / مَسَّ
גזרת פ"ו

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ"ו

وهب

فَعَلَ

פתחה

وَهَبَ

يَهَبْ

هَبْ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

פ"ו

وجع

فَعِلَ

פתחה

وَجِعَ

يَوْجَعْ

إيجَعْ

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ

פ"ו

وبل

فَعُلَ

צ'מה

وَبُلَ

يَوْبُلْ

أُوبُلْ
גזרת פ"י

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ"י

يمن

فَعَلَ

צ'מה

يَمَنَ

يَيْمُنُ

أُومُنْ

פ"י

يفع

فَعَلَ

פתחה

يَفَعَ

يَيْفَعُ

إِيفَعْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

פתחה

يَمَنَ

يَيْمِنُ

إِيمِنْ

פ"י

يبس

فَعِلَ

פתחה

يَبِسَ

يَيْبَسُ

إِيبَسْ

פ"י

يسر

فَعُلَ

צ'מה

يَسُرَ

يَيْسُرُ

أُوسُرْ
גזרת ע"ו

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ע"ו

سوق

فَعَلَ

צ'מה

سَاقَ

يَسُوقُ

سُقْ

ע"ו

خوف

فَعِلَ

פתחה

خَافَ

يَخَافُ

خَفْ
גזרת ע"י


גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ע"י

بيع

فَعَلَ

כסרה

بَاعَ

يَبِيعُ

بِعْ

ע"י

هيب

فَعِلَ

פתחה

هَابَ

يَهَابُ

هَبْ
גזרת ל"ו

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ל"ו

دعو

فَعَلَ

צ'מה

دَعَا

يَدْعُو

أُدْعُ

ל"ו

سخو

فَعِلَ

פתחה

سَخِيَ

يَسْخَى

أُسْخَ

ל"ו

سخو

فَعُلَ

צ'מה

سَخُوَ

يَسْخُو

أُسْخُ
גזרת ל"י
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ל"י

سعي

فَعَلَ

פתחה

سَعَى

يَسْعَى

إِسْعَ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

ל"י

نسي

فَعِلَ

פתחה

نَسِيَ

يَنْسَى

إِنْسَ
גזרת פ' המזה
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ' המזה

أمل

فَعَلَ

צ'מה

أَمَلَ

يًأْمُلُ

أُومُلْ

פ' המזה

أبي

فَعَلَ

פתחה

أَبَى

يَأْبَى

أُوبُ

פ' המזה

أسر

فَعَلَ

כסרה

أَسَرَ

يَأْسِرُ

إِيسِرْ

פ' המזה

أذن

فَعِلَ

פתחה

أَذَنَ

يَأْذَنُ

إِيذَنْ

פ' המזה

أدب

فَعُلَ

צ'מה

أَدُبَ

يَأْدُبُ

أُودُبْ
גזרת ע' המזה

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ע' המזה

سأل

فَعَلَ

פתחה

سَأَلَ

يَسْأَلُ

إِسْأَلْ

ע' המזה

بأس

فَعِلَ

פתחה

بَئِسَ

يَبْأَسُ

إِبْأَسْ

ע' המזה

بأس

فَعُلَ

צ'מה

بَؤُسَ

يَبْأٌسُ

أُبْوُسْ
גזרת ל' המזה
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ל' המזה

خبأ

فَعَلَ

צ'מה

خَبَأَ

يَخْبُو

أُحْبُؤْ

ל' המזה

بدأ

فَعَلَ

פתחה

بَدَأَ

يَبْدَأُ

إِبْدَأْ

ל' המזה

خطأ

فَعِلَ

פתחה

خَطِئَ

يَخْطَأُ

إِخْطَأْ

ל' המזה

بطأ

فَعُلَ

צ'מה

بَطُؤَ

يَبْطُؤُ

أُبْطُؤْ
משקל فَعَلَ
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

كتب

فَعَلَ

צ'מה

كَتَبَ

يَكْتُبُ

أُكْتُبْ

שלמים

قطع

فَعَلَ

פתחה

قَطَعَ

يَقْطَعُ

إِقْطَعْ

שלמים

حمل

فَعَلَ

כסרה

حَمَلَ

يَحْمِلُ

إِحْمِلْ

כפולים

ردد

فَعَلَ

צ'מה

رَدَّ

يَرُدُّ

أُرْدُدْ / رُدَّ

כפולים

ملل

فَعَلَ

פתחה

مَلَّ

يَمَلُّ

إِمْلَلْ / مَلَّ

כפולים

فرر

فَعَلَ

כסרה

فَرَّ

يَفِرُّ

إِفْرِرْ / فِرَّ

פ"ו

وهب

فَعَلَ

פתחה

وَهَبَ

يَهَبْ

هَبْ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

צ'מה

يَمَنَ

يَيْمُنُ

أُومُنْ

פ"י

يفع

فَعَلَ

פתחה

يَفَعَ

يَيْفَعُ

إِيفَعْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

פתחה

يَمَنَ

يَيْمِنُ

إِيمِنْ

ע"ו

سوق

فَعَلَ

צ'מה

سَاقَ

يَسُوقُ

سُقْ

ע"י

بيع

فَعَلَ

כסרה

بَاعَ

يَبِيعُ

بِعْ

ל"ו

دعو

فَعَلَ

צ'מה

دَعَا

يَدْعُو

أُدْعُ

ל"י

سعي

فَعَلَ

פתחה

سَعَى

يَسْعَى

إِسْعَ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

פ' המזה

أمل

فَعَلَ

צ'מה

أَمَلَ

يًأْمُلُ

أُومُلْ

פ' המזה

أبي

فَعَلَ

פתחה

أَبَى

يَأْبَى

أُوبُ

פ' המזה

أسر

فَعَلَ

כסרה

أَسَرَ

يَأْسِرُ

إِيسِرْ

ע' המזה

سأل

فَعَلَ

פתחה

سَأَلَ

يَسْأَلُ

إِسْأَلْ

ל' המזה

خبأ

فَعَلَ

צ'מה

خَبَأَ

يَخْبُو

أُحْبُؤْ

ל' המזה

بدأ

فَعَلَ

פתחה

بَدَأَ

يَبْدَأُ

إِبْدَأْ
משקל فَعِلَ
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

فهم

فَعِلَ

פתחה

فَهِمَ

يَفْهَمُ

إِفْهَمْ

כפולים

مسس

فَعِلَ

פתחה

مَسَّ

يَمَسُّ

إِمْسَسْ / مَسَّ

פ"ו

وجع

فَعِلَ

פתחה

وَجِعَ

يَوْجَعْ

إيجَعْ

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ

פ"י

يبس

فَعِلَ

פתחה

يَبِسَ

يَيْبَسُ

إِيبَسْ

ע"ו

خوف

فَعِلَ

פתחה

خَافَ

يَخَافُ

خَفْ

ע"י

هيب

فَعِلَ

פתחה

هَابَ

يَهَابُ

هَبْ

ל"ו

سخو

فَعِلَ

פתחה

سَخِيَ

يَسْخَى

أُسْخَ

ל"י

نسي

فَعِلَ

פתחה

نَسِيَ

يَنْسَى

إِنْسَ

פ' המזה

أذن

فَعِلَ

פתחה

أَذَنَ

يَأْذَنُ

إِيذَنْ

ע' המזה

بأس

فَعِلَ

פתחה

بَئِسَ

يَبْأَسُ

إِبْأَسْ

ל' המזה

خطأ

فَعِلَ

פתחה

خَطِئَ

يَخْطَأُ

إِخْطَأْ
משקל فَعُلَ
 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

قرب

فَعُلَ