פירוש בעל הטורים על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

פירוש בעל הטורים על התורה

שיעורי ד"ה בפירוש בעל הטורים עה"ת
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

פירוש בעל הטורים - מיון לפי חומשים

חומש

מספר דיבורי המתחיל

%

בראשית

640

23.79%

שמות

621

23.09%

ויקרא

329

12.23%

במדבר

459

17.06%

דברים

641

23.83%

סה"כ

2690

100.00%


פירוש בעל הטורים - מיון לפי סדר הפרשיות

פרשה

מס' דיבורי המתחיל

%

בראשית

47

1.75%

נח

47

1.75%

לך לך

48

1.78%

וירא

60

2.23%

חיי שרה

43

1.60%

תולדות

70

2.60%

ויצא

65

2.42%

וישלח

56

2.08%

וישב

61

2.27%

מקץ

39

1.45%

ויגש

36

1.34%

ויחי

68

2.53%

שמות

77

2.86%

וארא

43

1.60%

בא

69

2.57%

בשלח

96

3.57%

יתרו

61

2.27%

משפטים

84

3.12%

תרומה

41

1.52%

תצוה

42

1.56%

כי תשא

64

2.38%

ויקהל

26

0.97%

פקודי

18

0.67%

ויקרא

29

1.08%

צו

20

0.74%

שמיני

46

1.71%

תזריע

30

1.12%

מצורע

22

0.82%

אחרי מות

24

0.89%

קדושים

47

1.75%

אמור

57

2.12%

בהר

27

1.00%

בחקתי

27

1.00%

במדבר

21

0.78%

נשא

48

1.78%

בהעלתך

76

2.83%

שלח לך

42

1.56%

קרח

39

1.45%

חקת

47

1.75%

בלק

79

2.94%

פנחס

40

1.49%

מטות

31

1.15%

מסעי

36

1.34%

דברים

49

1.82%

ואתחנן

71

2.64%

עקב

73

2.71%

ראה

81

3.01%

שופטים

63

2.34%

כי תצא

128

4.76%

כי תבוא

61

2.27%

נצבים

24

0.89%

וילך

17

0.63%

האזינו

40

1.49%

וזאת הברכה

34

1.26%

סה"כ

2690

100.00%


פירוש בעל הטורים - מיון לפי אחוז הפירושים

פרשה

מס' דיבורי המתחיל

%

כי תצא

128

4.76%

בשלח

96

3.57%

משפטים

84

3.12%

ראה

81

3.01%

בלק

79

2.94%

שמות

77

2.86%

בהעלתך

76

2.83%

עקב

73

2.71%

ואתחנן

71

2.64%

תולדות

70

2.60%

בא

69

2.57%

ויחי

68

2.53%

ויצא

65

2.42%

כי תשא

64

2.38%

שופטים

63

2.34%

וישב

61

2.27%

יתרו

61

2.27%

כי תבוא

61

2.27%

וירא

60

2.23%

אמור

57

2.12%

וישלח

56

2.08%

דברים

49

1.82%

לך לך

48

1.78%

נשא

48

1.78%

בראשית

47

1.75%

חקת

47

1.75%

נח

47

1.75%

קדושים

47

1.75%

שמיני

46

1.71%

וארא

43

1.60%

חיי שרה

43

1.60%

שלח לך

42

1.56%

תצוה

42

1.56%

תרומה

41

1.52%

האזינו

40

1.49%

פנחס

40

1.49%

מקץ

39

1.45%

קרח

39

1.45%

ויגש

36

1.34%

מסעי

36

1.34%

וזאת הברכה

34

1.26%

מטות

31

1.15%

תזריע

30

1.12%

ויקרא

29

1.08%

בהר

27

1.00%

בחקתי

27

1.00%

ויקהל

26

0.97%

אחרי מות

24

0.89%

נצבים

24

0.89%

מצורע

22

0.82%

במדבר

21

0.78%

צו

20

0.74%

פקודי

18

0.67%

וילך

17

0.63%

סה"כ

2690

100.00%


פירוש בעל הטורים על התורה/ מאגר תורת אמת
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון