מחשוב מערכת הפועל הערבי - הכנה לבגרות בערבית
מערכת הפועל הערבי - מחשוב לוחות פעלים 
בגזרות השלמים, כפולים, פו"י, עו"י, לו"י
מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע
 
תוכן המדור
הקדמה
גזרת השלמים - أَلْفِعْل ٱلسَّالِم
גזרת הכפולים - أَلْفِعْل ٱلْمُضَاعَف
גזרת פ"ו - أَلْمِثَال ٱلْوَاوِيّ
גזרת פ"י - أَلْمِثَال ٱلْيَائِيّ
גזרת ע"ו - أَلاَجْوَف ٱلْوَاوِيّ
גזרת ע"י - أَلاَجْوَف ٱلْيَائِيّ
גזרת ל"ו - أَلنَّاقِص ٱلْوَاوِيّ
גזרת ל"י - أَلنَّاقِص ٱلْيَائِيّ
דוגמה 1 - הן נסתרות - עתיד מנצוב סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10
דוגמה 2 - גזרת השלמים - הידמות מלאה - נטייה מלאה של בניין שמיני 8
דוגמה 3 - בינוני פעול - גזרת ל"י - כל הבניינים
דוגמה 4 - ציווי זוגי, אתם נוכחים/אתן נוכחות - גזרת הכפולים - כל הבניינים
דוגמה 5 - בינוני פועל - כל הגזרות - בניין שמיני 8
דוגמה 6 - אנחנו מדברים - עתיד מג'זום סביל - כל הגזרות - בניין שלישי 3
דוגמה 7 - עבר סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10
דוגמה 8 - מצדרים (שמות פעולה) - כל הגזרות - בניין רביעי 4
סרגלי הפועל והתחביר הערבי - مَسََََاطَِر آلْفِعْل وآلنَّحْو آلْعَرَبِيّ / רות בן-אבי
אותיות ערביות וניקוד ערבי במקלדת
חלוקה לוגית של האותיות בערבית/ ניצה בינדר
טבלת חלוקה לוגית של האותיות - הדגמה מלאה
הקדמה

 מחשוב מערכת הפועל הערבי

בראשית הדברים, אני מבקש להודות למורה לערבית אדם מנשה, שלמדתי בכיתתו לבגרות בערבית.
המורה הטוב ביותר הוא זה שחושב מנקודת מבטו של התלמיד.

לסופר אהרן מוריאלי על העצות המועילות,
לניצה בינדר על הסיוע האדיב,
ולרות בן-אבי על יצירת סרגלי הפועל והתחביר הערבי שמהם התקבלה ההשראה להקים קובץ ייחודי זה.

את כל הכללים והחוקים לנטיות הפועל המלאות ניתן למצוא
בספרי הלימוד לדקדוק ולתחביר הערבי.

היישום מאפשר להציג כל חתך רוחבי אפשרי בעשרת הבניינים של מערכת הפועל הערבי לפי הקריטריונים הבאים:

גזרות - שלמים, כפולים, פ"ו, פ"י, ע"ו, ע"י, ל"ו, ל"י.
           (גזרות בעלי ההמזה וגזרות המורכבים תוצגנה בהמשך).

זמנים - עבר, עתיד, ציווי, בינוני פועל, בינוני פעול, מצדר, עתיד מג'זום, עתיד מנצוב,
           עבר סביל, עתיד סביל, עתיד מג'זום סביל, עתיד מנצוב סביל.

גופים - אני מדבר, אתה נוכח, את נוכחת, הוא נסתר, היא נסתרת,
           אנחנו מדברים, אתם נוכחים, אתן נוכחות, הם נסתרים, הן נסתרות,
           אתם שניכם, אתן שניכן, הם שניהם, הן שתיהן.   


הערות
1. הטבלאות המוצגות משקפות את הטיית הפועל הספציפי בלבד,
    ללא התייחסות למקרים חריגים הנסקרים בספרי הלימוד.
2. אופן הבנייה של הטבלאות ויישום המערכת באקסל מאפשר להמיר
    את אותיות השורש תוך שניות 

ספורות לאותיות שורש של פועל מבוקש אחר.
    קרי, ניתן להציג כל שורש
לפי דרישה.
3. צורת היסוד של הפועל מוצגת תמיד בזמן עבר/גוף נסתר.
4. נעשה ניסיון לבחור שורשים מגוונים ולהימנע, במידת האפשר, משיבוץ אותיות
    תחיליות/סופיות המובנות כבר במערכת בפועל, כאותיות שורש.
5. הקובץ מכיל מעט יותר מ-12000 רשומות.


 
  מדורים נוספים להכנה לבחינת הבגרות בערבית ובעולם הערבים והאסלאם

גזרת השלמים - أَلْفِعْل ٱلسَّالِم

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - צ'מה - ع ُ 

دَرَسَ

د

ر

س

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - פתחה - ع َ

دَفَعَ

د

ف

ع

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - כסרה - ع ِ

رَجَعَ

ر

ج

ع

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

كَبُرَ

ك

ب

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

شَرِبَ

ش

ر

ب

2

בניין שני

دَرَّبَ

د

ر

ب

3

בניין שלישי

سَاعَدَ

س

ع

د

4

בניין רביעי

أَبْعَدَ

ب

ع

د

5

בניין חמישי

تَعَرَّفَ

ع

ر

ف

6

בניין שישי

تَرَادَفَ

ر

د

ف

7

בניין שביעי

إِنْسَرَبَ

س

ر

ب

8

בניין שמיני

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

8

בניין שמיני - הידמות חלקית

إِزْدَرَعَ

ز

ر

ع

8

בניין שמיני - הידמות חלקית

إِصْطَبَرَ

ط

ب

ر

8

בניין שמיני - התלכדות

إِتَّجَرَ

ت

ج

ر

8

בניין שמיני - הידמות מלאה

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

9

בניין תשיעי

إِزْرَقَّ

ز

ر

ق

10

בניין עשירי

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

גזרת הכפולים - أَلْفِعْل ٱلْمُضَاعَف

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - צ'מה - ع ُ 

عَدَّ

ع

د

د

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - פתחה - ع َ

دَرَّ

د

ر

ر

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - כסרה - ع ِ

حَدَّ

ح

د

د

2

בניין שני

سَبَّبَ

س

ب

ب

3

בניין שלישי

ضَادَّ

ض

د

د

4

בניין רביעי

أَحَبَّ

ح

ب

ب

5

בניין חמישי

تَحَقَّقَ

ح

ق

ق

6

בניין שישי

تَرَاصَّ

ر

ص

ص

7

בניין שביעי

إِنْصَبَّ

ص

ب

ب

8

בניין שמיני

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

9

בניין תשיעי

إِزْرَقَّ

ز

ر

ر

10

בניין עשירי

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

גזרת פ"ו - أَلْمِثَال ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - פתחה - ع َ

وَضَعَ

و

ض

ع

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - כסרה - ع ِ

وَعَدَ

و

ع

د

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

وَرُدَ

و

ر

د

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

وَجِعَ

و

ج

ع

2

בניין שני

وَحَّدَ

و

ح

د

3

בניין שלישי

وَافَقَ

و

ف

ق

4

בניין רביעי

أَوْدَعَ

و

د

ع

5

בניין חמישי

تَوَسَّدَ

و

س

د

6

בניין שישי

تَوَاجَدَ

و

ج

د

7

בניין שביעי

אין

 

 

 

8

בניין שמיני

إِتًّسَقَ

و

س

ق

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

גזרת פ"י - أَلْمِثَال ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - צ'מה - ع ُ 

يَمَنَ

ي

م

ن

1

בניין ראשון- משקל فَعُلَ

يَسُرَ

ي

س

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

يَبِسَ

ي

ب

س

2

בניין שני

يَبَّسَ

ي

ب

س

3

בניין שלישי

يَاسَرَ

ي

س

ر

4

בניין רביעי

أَيْفَعَ

ي

ف

ع

5

בניין חמישי

تَيَبَّسَ

ي

ب

س

6

בניין שישי

تَيَابَسَ

ي

ب

س

7

בניין שביעי

אין

 

 

 

8

בניין שמיני

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

גזרת ע"ו - أَلاَجْوَف ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - צ'מה - ع ُ 

زَارَ

ز

و

ر

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

خَافَ

خ

و

ف

2

בניין שני

زَوَّدَ

ز

و

د

3

בניין שלישי

جَاوَبَ

ج

و

ب

4

בניין רביעי

أَرَادَ

ر

و

د

5

בניין חמישי

تَطَوَّرَ

ط

و

ر

6

בניין שישי

تَجَاوَبَ

ج

و

ب

7

בניין שביעי

إِنْحَازَ

ح

و

ز

8

בניין שמיני

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

גזרת ע"י - أَلاَجْوَف ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - כסרה - ع ِ

بَاعَ

ب

ي

ع

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

هَابَ

ه

ي

ب

2

בניין שני

عَيَّدَ

ع

ي

د

3

בניין שלישי

بَايَعَ

ب

ي

ع

4

בניין רביעי

أَبَادَ

ب

ي

د

5

בניין חמישי

تَغَيَّرَ

غ

ي

ر

6

בניין שישי

تَخَايَلَ

خ

ي

ل

7

בניין שביעי

إِنْهَالَ

ه

ي

ل

8

בניין שמיני

إِخْتَارَ

خ

ي

ر

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

גזרת ל"ו - أَلنَّاقِص ٱلْوَاوِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - צ'מה - ع ُ 

دَعَا

د

ع

و

1

בניין ראשון- משקל فَعِلَ

رَدِيَ

ر

د

و

2

בניין שני

صَلَّى

ص

ل

و

3

בניין שלישי

دَاعَى

د

ع

و

4

בניין רביעי

أَدْلَى

د

ل

و

5

בניין חמישי

تَرَجَّى

ر

ج

و

6

בניין שישי

تَرَاضَى

ر

ض

و

7

בניין שביעי

إِنْجَلَى

ج

ل

و

8

בניין שמיני

إِرْتَجَى

ر

ج

و

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

גזרת ל"י - أَلنَّاقِص ٱلْيَائِيّ

בניין

צורת יסוד

פ"א

עי"ן

למ"ד

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - פתחה - ع َ

سَعَى

س

ع

ي

1

בניין ראשון- עה"פ בעתיד - כסרה - ع ِ

رَمَى

ر

م

ي

2

בניין שני

رَقَّى

ر

ق

ي

3

בניין שלישי

رَاعَى

ر

ع

ي

4

בניין רביעי

أَجْرَى

ج

ر

ي

5

בניין חמישי

تَرَدَّى

ر

د

ي

6

בניין שישי

تَبَارَى

ب

ر

ي

7

בניין שביעי

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

8

בניין שמיני

إِرْتَدَى

ر

د

ي

9

בניין תשיעי

אין

 

 

 

10

בניין עשירי

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

דוגמה 1 - הן נסתרות - עתיד מנצוב סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10

 

כקובץ טקסט:

 

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَبْعَدْنَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَعْدَدْنَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

עשירי-10-١٠

يُسْتَوْفَدْنَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

עשירי-10-١٠

يُسْتَيْبَسْنَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

עשירי-10-١٠

يُسْتَشَرْنَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

עשירי-10-١٠

يُسْتَقَلْنَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

עשירי-10-١٠

يُسْتَدْعَيْنَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

يُسْتَشْفَيْنَ

דוגמה 2 - גזרת השלמים - הידמות מלאה - נטייה מלאה של בניין שמיני 8

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

זמן

 

גוף 

הפועל

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنا- אני מדבר

إِطَّرَحْتُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتَ - אתה נוכח

إِطَّرَحْتَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتِ - את נוכחת

إِطَّرَحْتِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُوَ - הוא נסתר

إِطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

;

ر

ح

עבר

רגיל

 هِيَ - היא נסתרת

إِطَّرَحَتْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

إِطَّرَحْنَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

إِطَّرَحْتُمْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

إِطَّرَحْتُنَّ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُمْ - הם נסתרים

إِطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُنَّ - הן נסתרות

إِطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

إِطَّرَحْتُمَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

إِطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

רגיל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

إِطَّرَحَتَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتَ - אתה נוכח

تَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتِ - את נוכחת

تَطَّرِحِينَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُوَ - הוא נסתר

يَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هِيَ - היא נסתרת

تَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نَطَّرِحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تَطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُمْ - הם נסתרים

يَطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُنَّ - הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

רגיל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

تَطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتَ - אתה נוכח

إِطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتِ - את נוכחת

إِطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

إِطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

إِطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

ציווי 

ציווי 

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

إِطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

مُطَّرِحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב02- יחידה (אני, את, היא)

مُطَّرِحَةٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُطَّرِحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُطَّرِحَاتٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב05- זוגיים

مُطَّرِحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פועל 

מב06- זוגיות

مُطَّرِحَتَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

مُطَّرَحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב02- יחידה (אני, את, היא)

مُطَّرَحَةٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُطَّرَحَاتٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב05- זוגיים

مُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

בינוני

בינוני פעול

מב06- זוגיות

مُطَّرَحَتَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

מצדר

מצדר

מצדר

إِحْتِرَاحٌ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتَ - אתה נוכח

تَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتِ - את נוכחת

تَطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُوَ - הוא נסתר

يَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هِيَ - היא נסתרת

تَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نَطَّرِحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُمْ - הם נסתרים

يَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُنَّ - הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنا- אני מדבר

أَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتَ - אתה נוכח

تَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتِ - את נוכחת

تَطَّرِحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُوَ - הוא נסתר

يَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هِيَ - היא נסתרת

تَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نَنَطَّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُمْ - הם נסתרים

يَطَّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُنَّ - הן נסתרות

يَطَّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

يَطَّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطُّرِحْتُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُطُّرِحْتَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتِ - את נוכחת

أُطُّرِحْتِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُوَ - הוא נסתר

أُطُّرِحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هِيَ - היא נסתרת

أُطُّرِحَتْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُطُّرِحْنَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُطُّرِحْتُمْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُطُّرِحْتُنَّ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُمْ - הם נסתרים

أُطُّرِحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُنَّ - הן נסתרות

أُطُّرِحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُطُّرِحْتُمَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُطُّرِحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עבר

סביל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُطُّرِحَتَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتَ - אתה נוכח

تُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتِ - את נוכחת

تُطَّرَحِينَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُوَ - הוא נסתר

يُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هِيَ - היא נסתרת

تُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نُطَّرَحُ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُمْ - הם נסתרים

يُطَّرَحُونَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُنَّ - הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

סביל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

يُطَّرَحَانِ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتَ - אתה נוכח

تُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتِ - את נוכחת

تُطَّرَحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُوَ - הוא נסתר

يُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هِيَ - היא נסתרת

تُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نُطَّرَحْ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُمْ - הם נסתרים

يُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُنَّ - הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מג'זום סביל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنا- אני מדבר

أُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتَ - אתה נוכח

تُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتِ - את נוכחת

تُطَّرَحِي

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُوَ - הוא נסתר

يُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هِيَ - היא נסתרת

تُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

نُطَّرَحَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

تُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

تُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُمْ - הם נסתרים

يُطَّرَحُوا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُنَّ - הן נסתרות

يُطَّرَحْنَ

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

تُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

يُطَّرَحَا

إِطَّرَحَ

ط

ر

ح

עתיד

מנצוב סביל

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

تُطَّرَحَا

דוגמה 3 - בינוני פעול - גזרת ל"י - כל הבניינים

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

גוף 

הפועל

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

יחיד (אני, אתה, הוא)

مَسْعِيٌّ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

יחידה (אני, את, היא)

مَسْعِيَّةٌ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مَسْعِيُّونَ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مَسْعِيَّاتٌ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

זוגיים

مَسْعِيَّانِ

ל"י

سَعَى

س

ع

ي

ראשון-1-١-עَ

זוגיות

مَسْعِيَّتَانِ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

יחיד (אני, אתה, הוא)

مَرْدِيٌّ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

יחידה (אני, את, היא)

مَرْدِيَّةٌ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مَرْدِيُّونَ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مَرْدِيَّاتٌ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

זוגיים

مَرْدِيَّانِ

ל"י

رَدَى

ر

د

ي

ראשון-1-١-עِ

זוגיות

مَرْدِيَّتَانِ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرَقًّى

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

יחידה (אני, את, היא)

مُرَقَّاةٌ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرَقَّوْنَ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرَقَّيَاتٌ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

זוגיים

مُرَقَّيَانِ

ל"י

رَقَّى

ر

ق

ي

שני-2-٢

זוגיות

مُرَقاَّتانِ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرَاعًى

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

יחידה (אני, את, היא)

مُرَاعَاةٌ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرَاعَوْنَ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرَاعَيَاتٌ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

זוגיים

مُرَاعَيَانِ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

זוגיות

مُرَاعَاتَانِ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُجْرًى

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

יחידה (אני, את, היא)

مُجْراةٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُجْرَوْنَ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُجْرَيَاتٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

זוגיים

مُجْرَيَانِ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

זוגיות

مُجْراتَانِ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتَرَدًّى

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

יחידה (אני, את, היא)

مُتَرَدَّاةٌ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتَرَدَّوْنَ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتَرَدَّيَاتٌ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

זוגיים

مُتَرَدَّيَانِ

ל"י

تَرَدَّتْ

ر

د

ي

חמישי-5-٥

זוגיות

مُتَرَدَّاتَانِ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتَبَارًى

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

יחידה (אני, את, היא)

مُتَبَارَاةٌ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتَبَارَوْنَ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتَبَارَيَاتٌ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

זוגיים

مُتَبَارَيَانِ

ל"י

تَبَارَى

ب

ر

ي

שישי-6-٦

זוגיות

مُتَبَارَاتَانِ

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

יחיד (אני, אתה, הוא)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

יחידה (אני, את, היא)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

רבים (אנחנו, אתם, הם)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

רבות (אנחנו, אתן, הן)

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

זוגיים

אין

ל"י

إِنْقَضَى

ق

ض

ي

שביעי-7-٧

זוגיות

אין

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَدًى

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَدَاةٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَدَوْنَ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَدَيَاتٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

זוגיים

مُرْتَدَيَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

שמיני-8-٨

זוגיות

مُرْتَدَاتَانِ

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

יחיד (אני, אתה, הוא)

אין

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

יחידה (אני, את, היא)

אין

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

רבים (אנחנו, אתם, הם)

אין

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

רבות (אנחנו, אתן, הן)

אין

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

זוגיים

אין

ל"י

 

 

 

 

תשיעי-9-٩

זוגיות

אין

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُسْتَشْفًى

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

יחידה (אני, את, היא)

مُسْتَشْفَاةٌ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُسْتَشْفَوْنَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُسْتَشْفَيَاتٌ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

זוגיים

مُسْتَشْفَيَانِ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

עשירי-10-١٠

זוגיות

مُسْتَشْفَاتَانِ

דוגמה 4 - ציווי זוגי, אתם נוכחים/אתן נוכחות - גזרת הכפולים - כל הבניינים

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

כפולים  

عَدَّ

ع

د

د

ראשון-1-١-עُ

عُدَّا

כפולים  

حَدَّ

ح

د

د

ראשון-1-١-עِ

حِدَّا

כפולים  

ظَلَّ

ظ

ل

ل

ראשון-1-١-עَ

ظَلاَّ

כפולים  

سَبَّبَ

س

ب

ب

שני-2-٢

سَبِّبَا

כפולים  

ضَادَّ

ض

د

د

שלישי-3-٣

ضَادَّا

כפולים  

أَحَبَّ

ح

ب

ب

רביעי-4-٤

أَحِبَّا

כפולים  

تَحَقَّقَ

ح

ق

ق

חמישי-5-٥

تَحَقَّقَا

כפולים  

تَرَاصَّ

ر

ص

ص

שישי-6-٦

تَرَاصَّا

כפולים  

إِنْصَبَّ

ص

ب

ب

שביעי-7-٧

إِنْصَبَّا

כפולים  

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

שמיני-8-٨

إِعْتَزَّا

כפולים  

إِزْرَقَّ

ز

ر

ق

תשיעי-9-٩

إِزْرَقَّا

כפולים  

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

עשירי-10-١٠

إِسْتَعِدَّا

דוגמה 5 - בינוני פועל - כל הגזרות - בניין שמיני 8

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

גוף

הפועל

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَفِعٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَفِعَةٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَفِعُونَ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَفِعَاتٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

זוגיים

مُرْتَفِعَانِ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

זוגיות

مُرْتَفِعَتَانِ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُعْتَزٌّ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

יחידה (אני, את, היא)

مُعْتَزَّةٌ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُعْتَزُّونَ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُعْتَزَّاتٌ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

זוגיים

مُعْتَزَّانِ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

זוגיות

مُعْتَزَّتَانِ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتًّسِقٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

יחידה (אני, את, היא)

مُتًّسِقَةٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتًّسِقُونَ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتًّسِقَاتٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

זוגיים

مُتًّسِقَانِ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

זוגיות

مُتًّسِقَتَانِ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتًّسِرٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

יחידה (אני, את, היא)

مُتًّسِرَةٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتًّسِرُونَ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتًّسِرَاتٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

זוגיים

مُتًّسِرَانِ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

זוגיות

مُتًّسِرَتَانِ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُحْتَاجٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

יחידה (אני, את, היא)

مُحْتَاجَةٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُحْتَاجُونَ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُحْتَاجَاتٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

זוגיים

مُحْتَاجَانِ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

זוגיות

مُحْتَاجَتَانِ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُخْتَارٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

יחידה (אני, את, היא)

مُخْتَارَةٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُخْتَارُونَ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُخْتَارَاتٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

זוגיים

مُخْتَارَانِ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

זוגיות

مُخْتَارَتَانِ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَجٍ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَجِيَةٌ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَجُونَ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَجِيَاتٌ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

זוגיים

مُرْتَجِيَانِ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

זוגיות

مُرْتَجِيَتَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَدٍ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَدِيَةٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَدُونَ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَدِيَاتٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

זוגיים

مُرْتَدِيَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

זוגיות

مُرْتَدِيَتَانِ

דוגמה 6 - אנחנו מדברים - עתיד מג'זום סביל - כל הגזרות - בניין שלישי 3

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

זמן

 

הפועל

שלמים

سَاعَدَ

س

ع

د

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُسَاعَدْ

כפולים

ضَادَّ

ض

د

د

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُضَادَّ / نُضَادَدْ

פ"ו

وَافَقَ

و

ف

ق

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُوَافَقْ

פ"י

يَاسَرَ

ي

س

ر

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُيَاسَرْ

ע"ו

جَاوَبَ

ج

و

ب

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُجَاوَبْ

ע"י

بَايَعَ

ب

ي

ع

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُبَايَعْ

ל"ו

دَاعَى

د

ع

و

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُدَاعَ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُرَاعَ

דוגמה 7 - עבר סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

גוף 

הפועל

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُبْعِدْتُ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُبْعِدْتَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُبْعِدْتِ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُبْعِدَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُبْعِدَتْ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُبْعِدْنَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُبْعِدْتُمْ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُبْعِدْتُنَّ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُبْعِدُوا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُبْعِدْنَ

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُبْعِدْتُمَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُبْعِدَا

שלמים

إِسْتَبْعَدَ

ب

ع

د

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُبْعِدَتَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُعْدِدْتُ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُعْدِدْتَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُعْدِدْتِ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُعِدَّ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُعِدَّتْ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُعْدِدْنَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُعْدِدْتُمْ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُعْدِدْتُنَّ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُعِدُّوا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُعْدِدْنَ

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُعْدِدْتُمَا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُعِدَّا

כפולים

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُعِدَّتَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُوفِدْتُ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُوفِدْتَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُوفِدْتِ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُوفِدَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُوفِدَتْ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُوفِدْنَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُوفِدْتُمْ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُوفِدْتُنَّ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُوفِدُوا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُوفِدْنَ

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمَا -זוגי - הם/הן נוכחים/ות

أُسْتُوفِدْتُمَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُوفِدَا

פ"ו

إِسْتَوْفَدَ

و

ف

د

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُوفِدَتَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُوبِسْتُ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُوبِسْتَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُوبِسْتِ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُوبِسَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُوبِسَتْ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُوبِسْنَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُوبِسْتُمْ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُوبِسْتُنَّ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُوبِسُوا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُوبِسْنَ

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمَا -זוגי - הם/הן נוכחים/ות

أُسْتُوبِسْتُمَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُوبِسَا

פ"י

إِسْتَيْبَسَ

ي

ب

س

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُوبِسَتَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُشِرْتُ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُشِرْتَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُشِرْتِ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُشِيرَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُشِيرَتْ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُشِرْنَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُشِرْتُمْ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُشِرْتُنَّ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُشِيرُوا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُشِرْنَ

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُشِرْتُمَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُشِيرَا

ע"ו

إِسْتَشَارَ

ش

و

ر

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُشِرَتَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُقِلْتُ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُقِلْتَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُقِلْتِ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُقِيلَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُقِيلَتْ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُقِلْنَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُقِلْتُمْ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُقِلْتُنَّ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُقِيلُوا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُقِلْنَ

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُقِلْتُمَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُقِيلَا

ע"י

إِسْتَقَالَ

ق

ي

ل

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُقِيلَتَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُدْعِيتُ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُدْعِيتَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُدْعِيتِ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُدْعِيَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُدْعِيَتْ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُدْعِينَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُدْعِيتُمْ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُدْعِيتُنَّ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُدْعُوا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُدْعِينَ

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُدْعِيتُمَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُدْعِيَا

ל"ו

إِسْتَدْعَى

د

ع

و

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُدْعِيَتَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنا- אני מדבר

أُسْتُشْفِيتُ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتَ - אתה נוכח

أُسْتُشْفِيتَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتِ - את נוכחת

أُسْتُشْفِيتِ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُوَ - הוא נסתר

أُسْتُشْفِيَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هِيَ - היא נסתרת

أُسْتُشْفِيَتْ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 نَحْنُ - אנחנו מדברים

أُسْتُشْفِينَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمْ - אתם נוכחים

أُسْتُشْفِيتُمْ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُنَّ - אתן נוכחות

أُسْتُشْفِيتُنَّ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُمْ - הם נסתרים

أُسْتُشْفُوا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُنَّ - הן נסתרות

أُسْتُشْفِينَ

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمَا -זוגי - אתם/אתן נוכחים/ות

أُسْتُشْفِيتُمَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 أَنْتُمَا -זוגי - הם נסתרים

أُسْتُشْفِيَا

ל"י

إِسْتَشْفَى

ش

ف

ي

 هُمَا -זוגי - הן נסתרות

أُسْتُشْفِيَتَا

דוגמה 8 - מצדרים (שמות פעולה) - כל הגזרות - בניין רביעי 4

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

שלמים

أَبْعَدَ

ب

ع

د

רביעי-4-٤

إِبْعَادٌ

כפולים

أَحَبَّ

ح

ب

ب

רביעי-4-٤

إِحْبَابٌ

פ"ו

أَوْدَعَ

و

د

ع

רביעי-4-٤

إيدَاعٌ

פ"י

أَيْفَعَ

ي

ف

ع

רביעי-4-٤

إيفَاعٌ

ע"ו

أَرَادَ

ر

و

د

רביעי-4-٤

إِرَادَةٌ

ע"י

أَبَادَ

ب

ي

د

רביעי-4-٤

إِبَادَةٌ

ל"ו

أَدْلَى

د

ل

و

רביעי-4-٤

إِدْلاَﺀٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

إِجْرَاﺀٌ

סרגלי הפועל והתחביר הערבי - مَسََََاطَِر آلْفِعْل وآلنَّحْو آلْعَرَبِيّ / רות בן-אבי


סרגל הפועל הערבי השלם - טבלאות הפועל השלם - مَسْطَرَة آلْفِعْل آلْعَرَبِيّ آلسَّالِم

הסרגל כולל 12 כרטיסיות המחוברות לאורכן, ובהן טבלאות של נטיית עשרת
הבניינים (למעט הבניין ה-9), שינויי האותיות בבניין ה-8,  ולסיכום, טבלת
יסוד של כל הבניינים.
הסרגל מרכז לתלמידים את כל טבלאות הפועל השלם, באופן שיהיה זמן ונוח
השיעור ובבית. הסרגל צבעוני ונעים למראה. כמו כן הסרגל קטן מידות, קל,
נוח לנשיאה ושימושי ביותר.
ניתן להזמין את הסרגל שלם או בחלקים. תלמידים שמקבלים את חלקי
הסרגל באופן הדרגתי לפי קצב הלימודים, לוקחים חלק ביצירתו ובהרכבתו
בשמחה והנאה רבה.

למי מיועד הסרגל?
* לתלמידי י'/יא' הלומדים את גזרת השלמים לבגרות בערבית - לתרגול על
   בסיס קבוע.
* לתלמידי יב' הלומדים ערבית - לתזכורת ולרענון.
* לסטודנטים ואנשים הלומדים ערבית ספרותית ברמת מתחילים במסגרות שונות.
* למורים לערבית ככלי לימוד נוסף.
* לאוהבי השפה הערבית המעוניינים לשמר את ידיעת הפועל הערבי ברמה הבסיסית.

© כל הזכויות לסרגל זה שמורות לרות בן-אבי, פ.ע.ל. פיתוח עזרי למידה