בגרות בביולוגיה

בגרות בביולוגיה

סיכומים, פתרונות, מצגות ביולוגיות וחומרי לימוד
מיקרואורגניזמים, תהליכים ביולוגיים, התא,
 מנגנוני רבייה,מערכות תיווך והובלה.
תקשורת וויסות, תורשה וגנטיקה

מתמטיקה

ספרות

מדעי המחשב

ערבית

פסיכולוגיה

סוציולוגיה

ביולוגיה

כימיה

כלכלה

אנגלית

היסטוריה

גאוגרפיה

אזרחות

תנ"ך

טכנולוגיה
© Phillip Martin 2005 – 2013

מאגר מת"ל במכללת קיי - באר-שבע

אתרים כלליים
מבחנים, סיכומים, מצגות ביולוגיות, אנימציות וקבצי עזר
אקולוגיה
ביוחקר, ביוטופ, ביודע, ביוטק וניתוח מחקר מדעי
התא - מבנה ופעילות
מבוא לביולוגיה של האדם
מיקרואורגניזמים
מעבדה - דו"חות, חקר ושימוש בתוכנת אקסל
מערכות הגנה, הובלה, הפרשה, עיכול ונשימה
מערכת הרבייה
תורשה וגנטיקה
תזונה והזנה בצמחים ובבעלי חיים
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון