בגרות בפיזיקה - פתרונות מלאים, סיכומים, מצגות וקבצי עזר

בחינת הבגרות בפיזיקה-פתרונות, סיכומים ומצגות
אלקטרומגנטיות, פיזיקה מודרנית, קרינה וחומר, מעבדה,
אופטיקה וגלים, חשמל ומגנטיות, מכניקה, אנרגיה,
דינמיקה, פיזיקה מודרנית, קרינה וחומר

מתמטיקה

ספרות

מדעי המחשב

ערבית

פסיכולוגיה

סוציולוגיה

ביולוגיה

כימיה

כלכלה

אנגלית

היסטוריה

גאוגרפיה

אזרחות

תנ"ך

טכנולוגיה

 

מאגר מת"ל במכללת קיי -  באר-שבעאתרים כלליים
אופטיקה, אור וגלים
אלקטרומגנטיות
אנרגיה
דפי עבודה, אוספי שאלות, דפי תרגול ופעילויות
חשמל ומגנטיות
מבחנים, דפי הכנה וחזרה ומבחני מתכונת
מעבדה בפיזיקה, הדגמות והדמיות, ניסויים ותדריכים
מצגות בפיזיקה, סימולציות, אנימציות ויישומים אינטראקטיביים
פתרונות מלאים/סופיים לבחינות הבגרות בפיזיקה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון