בחינת הבגרות בסוציולוגיה -פתרונות וסיכומים 
 תרבות, קבוצה, חיברות, מוסד המשפחה, מוסד הריבוד,
המוסד הפוליטי, מוסד התעסוקה, ארגונים מורכבים,
סטייה ופיקוח חברתי, שינוי חברתי, היחידה החמישית

 

מתמטיקה

ספרות

מדעי המחשב

ערבית

פסיכולוגיה

סוציולוגיה

ביולוגיה

כימיה

כלכלה

אנגלית

היסטוריה

גאוגרפיה

אזרחות

תנ"ך

טכנולוגיה

 

מאגר מת"ל במכללת קיי -  באר-שבע

 

אתרים כלליים
ארגונים מורכבים
המוסד הפוליטי
מוסד הריבוד
מוסד התעסוקה
סטייה ופיקוח חברתי
סיכומים, מאמרים, מצגות וקבצי עזר
תרבות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון