פרשני המקרא - מאפינים ושיטות בדרכי הפירוש

פרשני המקרא
עיון במאפיינים, שיטות ודרכי הפירוש


מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע


ציורי תנ"ך: סופרי סת"ם
ציירה: אהובה קליין
(c)
[שמן על בד]

http://ahuvaklein.blogspot.com

                                                                                                           
              תוכן המדור

אתרים כלליים ומאמרים
מאגרי מידע עם טקסט מלא של המקרא ומפרשי המקרא
אונקלוס
אור החיים (רבי חיים בן עטר)
אזניים לתורה (הרב זלמן סורוצקין)
אלשיך הקדוש (רבי משה אלשיך)
באר רחובות (אוירבך, יצחק איזיק בן ישעיה)
בעל הטורים (רבי יעקב בן אשר)
גר"א (הגאון מווילנא, רבי אליהו בן שלמה זלמן)
דבק טוב (אושנבורג, שמעון בן יצחק)
דון יצחק אברבנאל
חזקוני (רבי חזקיה בן מנוח)
חיד"א (הרב חיים יוסף דוד אזולאי)
לבוש האורה (רבי מרדכי יפה)
מדרשי אגדה ומדרשי הלכה
מהר"ל מפראג (רבי יהודה ליווא בן בצלאל)
מירא דכיא (מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלויטש)
מלאכת מחשבת (משה חפץ, יהודה ליב ליפמאן)
מלבי"ם (רבי מאיר ליבוש)
משך חכמה (רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק)
נצי"ב (רבי נפתלי צבי יהודה ברלין)
ספרי ניתוח פרשנות (גם עם טקסט מלא)
רא"ם (רבי אליהו מזרחי)
ראב"ע (רבי אברהם אבן עזרא)
רבי דוד אלטשולר ובנו רבי הלל אלטשולר
רבי יהודה אבן חיוג
רבי יונה אבן ג'נאח
רבי יוסף בכור שור
רבי יעקב צבי מקלנבורג
רבי יצחק עראמה
רבי עובדיה ספורנו
רבי שלמה אפרים מלונטשיץ
רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלוה)
רד"צ הופמן (רבי דוד צבי הופמן)
רד"ק (רבי דוד קמחי)
רי"ק - רבי יעקב קניזל
ריב"ג (רבי יונה אבן ג'נאח)
רלב"ג (רבי לוי בן גרשום)
רמב"ם (רבי משה בן מימון)
רמב"ן (רבי משה בן נחמן)
רס"ג (רבי סעדיה גאון)
רש"י (רבי שלמה יצחקי)
רש"ר הירש (שמשון רפאל הירש)
רשב"ם (רבי שמואל בן מאיר)
שד"ל (שמואל דוד לוצאטו)
של"ה הקדוש (רבי ישעיה הלוי הורוויץ)
שפתי חכמים (רבי שבתי משורר בס)
תולדות יצחק (רבי יצחק קארו)
תרשים שנות חיים משותפות של הדורות הראשונים
תרשימים וטבלאות - סטטיסטיקה בתורה: פסוקים, מילים, אותיות ומצוות
אתרים כלליים ומאמרים
מאגרי מידע עם טקסט מלא של המקרא ומפרשי המקרא
באר רחובות (אוירבך, יצחק איזיק בן ישעיה)
מירא דכיא (מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלויטש)
מלאכת מחשבת (משה חפץ, יהודה ליב ליפמאן)
מלבי"ם (רבי מאיר ליבוש)
בעקבות רש"י/ ספרים עם טקסט מלא מאת הרב שאול דוד בוצ'קו
אוצר מפרשי התנ"ך - פרשני המקרא לחומשים
ראב"ע (רבי אברהם אבן עזרא)
רבי דוד אלטשולר ובנו רבי הלל אלטשולר
ריב"ג (רבי יונה אבן ג'נאח)
רש"י (רבי שלמה יצחקי)

 
שפתי חכמים (רבי שבתי משורר בס)
תרשימים וטבלאות - סטטיסטיקה בתורה: פסוקים, מילים, אותיות ומצוות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון