שאלות לפרשיות השבוע בפירוש דעת זקנים מבעלי התוספות על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש דעת זקנים מבעלי התוספות
 על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

כי כמוך כפרעה

באיזה אופן מושווה פרעה ליוסף?

מד

כא

ואשימה עיני עליו

מהי מטרתו של רש"י בפירושו לפסוק זה?

מה

ג

ולא יכלו אחיו לענות אתו?

מדוע? (לפי פירוש הרב יוסף קרא)

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

מדוע לא רצה יוסף שישמעו המצרים את מילותיו "אשר מכרתם אתי"?

מה

ד

גשו נא אלי ויגשו

לפי הביאור השני, מדוע הפריד יוסף בין האחים לבין בנימין באומרו "גשו נא אלי"?

מה

כז

וידברו אליו את כל דברי יוסף

מדוע נראה לפרש כי מדובר בפרשת עגלות המשכן על פני שני הפירושים האחרים?

מה

כז

וירא את העגלות. ותחי רוח יעקב אביהם.

מדוע האמין יעקב שיוסף חי רק כאשר ראה את העגלות?

מה

כח

רב [עוד] יוסף בני חי

לפי הביאור הראשון, מיהו "רב"?

מה

כח

רב [עוד] יוסף בני חי

לפי הביאור השני, מדוע אמר יעקב לבניו "רב"?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

מהו הקושי הענייני המוצג בפסוק? מהו הפתרון לקושי?

מו

ז

בנתיו ובנות בנתיו

מדוע מוצע ההסבר "דכלותיו קרי בנותיו"? מהו הקושי בהסבר זה?

תוכן מדורי מקרא
הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים