שאלות לפרשיות השבוע בפירוש דבק טוב על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש דבק טוב על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש...דבר באזני אדני

מהם שני הקשיים, הענייני והלשוני, אותם בא רש"י לפתור בפירושו?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

האם הפירוש הראשון של רש"י (על פי פשוטו) נועד לשבח או לגנות את יוסף? א"כ, מהו הקושי במילות הפסוק שהצריך את רש"י להביא את המדרש בגנותו של יוסף?

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מהו הקושי הלשוני שהצריך את רש"י להביא את פירושו הרביעי (עוד דבר אחר) לדיבור המתחיל הנוכחי?

מד

י"ט

אדני שאל את עבדיו

מהם שני הניסוחים החלופיים האפשריים המוצעים לדברי האחים ע"י בעל דבק טוב? מהי הסיבה שאחד מהניסוחים הללו לא נאמר ע"י אחי יוסף? מהם שני ההסברים של בעל דבק טוב לכל אחד מהניסוחים המוצעים?

מד

י"ט

אדני שאל את עבדיו

מהו הטעם השני לפיו אומרים אחי יוסף "אחותנו אתה מבקש"?

מד

כ

לבדו לאמו

איזו אפשרות משתמעת בא רש"י לשלול בפירושו?

מד

כב

ועזב את אביו ומת

על מי מוסבת המילה "ומת"? יעקב או בנימין? מהו הקושי הענייני שמאתר רש"י בדברי יהודה?

מד

כט

והורדתם את שיבתי

הפרשן מציג ברישא דבריו את העובדה שיוסף נאהב ליעקב יותר מבנימין. כיצד מסייעת עובדה זו להסביר את פירושו של רש"י?

מד

לא

והיה כראותו אין הנער, ומת

כיצד מפרש בעל דבק טוב את המילה "ומת" במשמעות הפשוטה של הכתוב?

מד

לא

והיה כראותו אין הנער, ומת

איזה קושי לשוני בא לפתור רש"י במילה "ומת"?

מד

לב

כי עבדך ערב

מהו הקושי התוכני בפניו עמד רש"י לפי בעל דבק טוב בפירושו לפסוק זה?

מד

לג

ישב נא עבדך

מדוע נצרך רש"י בפירושו להשוואה בין יהודה לבנימין?

מה

ב

וישמע בית פרעה

לפי הפרשן, כדי לפרש לשון בית ממש, כמו בפסוק ט"ז, היה צריך לכתוב בפסוקנו "וישמע בבית פרעה" עם הוספת בי"ת השימוש. מדוע, א"כ בפסוק ט"ז, מפרש רש"י לשון בית ממש, על אף שלא נוספה שם בי"ת השימוש?

מה

ג

כי נבהלו מפניו

איזה פירוש בא רש"י לשלול בדבריו, לפי בעל דבק טוב?

מה

ד

גשו נא אלי

מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "גשו"?

מה

ד

גשו נא אלי

מהי הסיבה לפיה אומר יוסף לאחים "נא"?

מה

ד

גשו נא אלי

בסיפא של פירושו טוען בעל דבק טוב שמילת "גשו" נאמרה לא משום שהאחים נסוגו לאחור, אלא שיש טעם אחר. מהו הפתרון הפרשני המוצג בהקשר זה? איזו מילה, לדעתו, היתה אמורה להופיע בפירש"י כדי לייחד טעם זה?

מה

ה

למחיה

מה בא רש"י לשלול בפירושו ליבור המתחיל?

מה

יב

והנה עיניכם ראות

מהי המילה העיקרית בפירוש רש"י שעליה מבסס בעל דבק טוב את ביאורו? כיצד קושר הפרשן בין עניין הכבוד לבין המילה (נימול) על מנת לבסס את דבריו יוסף לאחיו?

מה

יד

ויפל על צוארי

מדוע הוצרך רש"י לפירוש הדרש בדיבור המתחיל הנוכחי?

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהו הקושי הענייני שעומד בפני רש"י בפירושו?

מה

יט

ואתה צויתה

איזה פירוש לשוני בא רש"י לשלול ביחס למילה "צויתה"?

מה

כג

שלח כזאת

מהו הקושי התחבירי-לשוני אותו מנסה רש"י ליישב? כיצד מיישב בעל דבק טוב את הקושי בסיפא פירושו?

מה

כג

מטוב מצרים

מהו הקושי לפיו הוצרך רש"י להביא כאן מדרש אגדה ודברי גמרא?

מה

כג

בר ולחם

מדוע מפרש רש"י רק כעת את המילה "בר" בהקשרה? הרי מילה זו הופיעה עוד לפני כן מספר פעמים בפרשת מקץ?

מה

כג

בר ולחם

רש"י מפנה את הקורא לתרגום אונקלוס. מהו קשר הגומלין בין בר ולחם שהביא אותו לעשות כן?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהו הקושי ההלכתי שמעלה בעל דבק טוב על פירוש רש"י, ומהו הפתרון המוצע?

מה

כו

וכי הוא משל

איזה פירוש בא רש"י לשלול?

מה

כו

וכי הוא משל

מהו הפירוש המובא באמצעות אחד מארבעה לשנות שמשמש "כי"?

מה

כח

רב עוד

מהו הקושי התחבירי אותו מבקש רש"י לבאר בפירושו?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים