שאלות לפרשיות השבוע בפירוש באר רחובות על התורה בספר דקדוקי רש"י

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש באר רחובות על התורה
בספר דקדוקי רש"י 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מה

ב

וישמע בית פרעה

מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי הצעתו להוסיף את בי"ת השימוש למילה בית?

מה

ב

וישמע בית פרעה

כיצד קושר הפרשן בין הפתרון המוצג לקושי לבין פירוש רש"י על אתר?

מה

יא

פן תורש

מהן שלוש המשמעויות (עניינים) באמצעותן ניתן לפרש את השורש י.ר.ש? באיזו דרך מסביר הפרשן את המשמעות הנכונה בפירוש רש"י?

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהי המילה אשר לגביה מוצג הקושי הלשוני?

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהו הכלל הלשוני לגבי יו"ד הריובי עליו מסתמך הפרשן?

מה

יד

על צוארי בנימין אחיו ויבך

מהי המסקנה אליה מגיע הפרשן בסיפא דבריו?

מה

יט

ואתה צויתה

מהו הקושי שמעלה הפרשן לגבי דבריו של פרעה?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים