שאלות לפרשיות השבוע בפירוש חזקוני על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש חזקוני על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יט

אדני שאל

מהו הקושי הענייני המוצג בפירוש? מהו הפתרון המוצע?

מה

ד

גשו נא אלי

מהם שני הביאורים הראשונים המוצעים ע"י חזקוני?

מה

ד

גשו נא אלי

מיהו הפרשן עליו מסתמך חזקוני בביאור השלישי?

מה

ט

רדה אלי

מדוע לא נכתב "רד"?

מה

יב

ועיני אחי בנימין

מדוע מציע יוסף שדווקא בנימין יגיד לאביו שהוא מושל במצרים?

מה

כב

ולבנימין

מדוע נתן יוסף רק לבנימין שלש מאת כסף?

מה

כב

וחמש חלפת שמלת

מהם שני הביאורים שמביא חזקוני להסבר המספר חמש?

מה

כג

עשרה חמרים, ועשר אתנת

מהו הקושי שפותר חזקוני באומרו שיוסף לא רצה להטריח את בנימין?

מה

כד

וישלח את אחיו

האות למ"ד דגושה במילה "וישלח". על איזו לשון בא לרמז הפועל?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהם שני הביאורים אותם מעלה חזקוני לדברי יוסף לאחיו?

מה

כו

ויפג לבו

מה מבקש חזקוני לבאר באמצעות תרגומו של אונקלוס?

מה

כז

את כל דברי יוסף

כיצד מסביר חזקוני את פירושו של רש"י "ולא נאמר אשר שלח פרעה".

מה

כז

אשר שלח יוסף

מהי השאלה שמעלה חזקוני על הכתוב בפסוק כ"א "על פי פרעה"?

מו

ג

אלהי אביך

נהו ההסבר להתגלות ה' ליעקב במילים הללו?

מו

ג

אל תירא מרדה מצרימה

מדוע היה יעקב מתירא מהירידה למצרים?

מו

ז

בנתיו

ליעקב היתה רק בת אחת (דינה). א"כ, מדוע נכתב "בנתיו" ברבים?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים