שאלות לפרשיות השבוע בפירוש הכתב והקבלה על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש הכתב והקבלה על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

כ

ואחיו מת

מהי השגתו של רי"צ מקלנבורג על פירוש רש"י?

מד

כ

ויותר

מהו ההבדל בין "נותר" ל"שאר"?

מד

כח

ולא ראיתיו

באלו שני מובנים יכולה להתפרש האות וי"ו במילה "ולא"?

מה

א

להתאפק

מהי ההשגה המוצגת לגבי פירושו של רבי יצחק אברבנאל?

מה

ג

העוד אבי חי

מדוע שואל יוסף שנית את השאלה הנ"ל? לפי הפירוש השני, מהו תפקידה של האות ה"א?

מה

ג

נבהלו

מהו ההבדל בין "נבהל" ל"חרד"?

מה

ד

אשר מכרתם אתי

מי הוציא את יוסף מהבור? למי נמכר יוסף?

מה

ד

אשר מכרתם אתי

לפי מהלך הדברים, מהו הפירוש הלשוני הראוי למילה "מכרתם"? האם פירוש זה משתנה כאשר מחזיקים בדעת המפרשים שהאחים הם אשר מכרו את יוסף?

מה

ז

לשום לכם שארית

לפי הסיפא של הפירוש, מה מציע רי"א לומר במקום "להחיות לכם"?

מה

ח

ולאדון

מדוע בפסוק ט' אומר יוסף "אדון כל מצרים" ולא "מושל כל מצרים"?

מה

יב

כי פי המדבר

לפי הרע"פ (רבי עזריה פיג'ו), מהי כוונת יוסף באומרו "כי פי המדבר"?

מה

יב

כי פי המדבר

מהו הפירוש מציע רב"ח (רבינו בחיי) לפי המדרש? מדוע לא נאמר "כי אני המדבר"?

מה

טו

וינשק

מהו ההבדל בין נשיקה בלשון קל (בנין קל) לבין נשיקה בלשון כבד (בנין פיעל)?

מה

יז

ולכו באו

כיצד מתרגם אונקלוס את המילה "באו", ועל איזו מילה מוסב תרגומו?

מה

יט

ואתה צויתה

מהו הקושי הלשוני המוצג לגבי האות ה"א במילה "צויתה"? מהו הפתרון הלשוני המוצע?

מה

יט

ואתה צויתה

כיצד מגיע בעל הכתב והקבלה למסקנה שהעגלות היו סימן לפרשת עגלה ערופה?

מה

יט

עגלות

מהי ההוראה הכפולה של המילה "עגלות" בפסוק זה?

מה

כב

חלפות שמלות

מהי השגתו של בעל הכתב והקבלה לגבי פירוש המפרשים לדיבור המתחיל? מהו הפירוש המוצע על ידו?

מה

כג

עשרה חמרים

מהי ההשגה המועלית לגבי פירוש הרא"ם בהתייחסו למספר עשר?

מו

ד

אעלך

מהו הטעם בשימוש המוצע במילה "גם" כשם תואר?

מו

ד

ויוסף ישית ידו על עיניך

מהי ההוראה הכפולה במילה "עיניך"?

מו

ד

ויוסף ישית ידו על עיניך

מהי השגתו של בעל הכתב והקבלה על פירוש הרשב"ם?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים