שאלות לפרשיות השבוע בפירוש מלאכת מחשבת על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש מלאכת מחשבת על התורה 

 



מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

שאלה

מד

יח

מדוע פונה יהודה ליוסף בנסתר "אדני" ואח"כ בגוף נוכח "אפך"?

מד

יח

מדוע מכנה יהודה את עצמו "עבדך" בלשון נוכח, בעוד את האחים "עבדיו" בלשון נסתר? הרי כולם נוכחים בעת דיבורו אל יוסף.

מד

יח

כיצד קושר בעל מלאכת מחשבת בין הביטוי "כי כמוך כפרעה" לבין הביטוי "ואל יחר אפך בעבדך"? מהו פשר ההשוואה בין יוסף לפרעה?

מד

יט

בפרשת מקץ (פרק מ"ב, פסוקים י"א-י"ג), האחים אומרים מעצמם שיש להם אב ללא שאלה מקדימה של יוסף. א"כ, מדוע בפסוק זה נאמר על יוסף "אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח"?

מד

לא

איזה קושי סגנוני מעלה הפירוש בהנחה שמילת "ומת" מוסבת על יעקב?

מד

לא

איזה קושי ענייני מעלה הפירוש בהנחה שמילת "ומת" מוסבת על בנימין?

מד

לא

כיצד מציע הפרשן לנסח את הרישא של הפסוק?

מה

ה-ח

אחי יוסף היו הסיבה שגרמו לו לעלות למלוכה, בסופו של דבר. א"כ, מדוע חשש יוסף שהאחים ייעצבו?

מה

ה-ח

יוסף אומר לאחיו על דבר המכירה "ואל יחר באפכם". האם לא ראוי היה שהאחים יתביישו וייכלמו על מעשיהם במקום לכעוס?

מה

ה-ח

מהו הקושי הסגנוני שמעלה הפרשן לגבי המילה "הנה"?

מה

ה-ח

כיצד מסביר הפרשן את שינוי הלשון במילים "לא אתם שלחתם אותי הנה", שהרי בפסוק ד' נאמר "כי מכרתם אותי הנה"?



הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים