שאלות לפרשיות השבוע בפירוש אור החיים על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש אור החיים על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הענייני המוצג ע"י אור החיים במילת "ויגש"?

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הסגנוני במילה "אליו"?

מד

יח

ויגש אליו

מהו הקושי הסגנוני באמירותיו של יהודה "בי אדני" ו"מי כמוך"?

מד

יח

ויגש אליו

היכן עמד יהודה לפי פשט הכתוב? כימד מבואר הביטוי בדרך הדרש?

מד

יח

בי אדני

מהם שלושת הפירושים המוצעים ע"י אור החיים לביאור?

מד

יח

בי אדני

מהו הביאור של המילה "בי" לפי הסיפא של הפירוש השלישי?

מד

כא

ותאמר אל עבדיך הורדהו

מהו אחד הגורמים שהביא את יעקב לשלוח את בנימין עם האחים למצרים?

מד

כח

אך טרף וגו'

איזו מילה בדברי יהודה מביאה לפרש כי יוסף חי?

מד

כח

אך טרף וגו'

לפי המדרש, כמה בנים (שבטים) היה אמור להעמיד יוסף?

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק

מהו הביאור לקריאתו של יוסף בקול גדול "הוציאו כל איש"?

מה

א

בהתודע יוסף וגו'

על מנת שהאחים יבינו כי יוסף הוא העומד לפניהם, מן ההכרח שייזכרו גם במעשה מכירתו. מה רצה יוסף למנוע בהקשר זה?

מה

ד

ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו'

מדוע מבקש יוסף מהאחים לגשת אליו?

מה

ד

ויאמר יוסף וגו' גשו נא וגו'

מדוע הוצרך יוסף ללחוש, שהרי ממילא יצאו כל האנשים ולא עמד בחדר אדם מלבד האחים?

מה

ד

אני יוסף אחיכם וגו'

מהם שני הטעמים בחזרה השניה של יוסף באומרו "אני יוסף"?

מה

ה

ועתה אל תעצבו וגו'

מהו הקושי הסגנוני המוצג במילה "ועתה"?

מה

ה

ועתה אל תעצבו וגו'

מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרון"?

מה

ח

ועתה לא אתם וגו'

באלו מילים מנסה יוסף להסיר מלב האחים את החשש משנאתו אליהם? נהו הפתרון הרעיוני הטמון בדבריו של של יוסף על מנת לשכנע את האחים בכנות כוונותיו?

מה

טו

ויבך עליהם ואחרי כן דברו וגו'

מדוע לא השתכנעו האחים מבכיו הקודם של יוסף כי אכן סלח להם? מה גרם לאחים לתת אמון ביוסף לאור תיאור אופן הבכי בפסוק זה?

מה

טז

והקל נשמע וגו' לאמר וגו'

מהו הקושי הענייני המוצג בפסוק זה בהתייחס לפסוק ב?

מה

טז

וייטב בעיני וגו'

מהו פרש המילה "וייטב" בהקשר לפרע ועבדיו?

מה

יז

זאת עשו

מהם שני הביאורים המובאים ע"י אור החיים לפסוק זה?

מה

כג

ולאביו שלח כזאת וגו'

מדוע הוקדמה המילה "כזאת" למילת "טוב מצרים"?

מה

כג

ועשר וגו' לאביו וגו'

מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "לאביו"?

מה

כו

ויגדו לו לאמר

מהו טעם בשימוש במילים "ויגדו" ו"לאמר"? מהו הפירוש המוצע כאשר מבארים את הכתוב בדרך זו: "ויגדו לו לאמר עוד"?

מה

כו

ויגדו לו לאמר

מהן הקושיות שמעלה אור החיים לגבי התנהגותו של יוסף ("ראיתי לתת לב בענין יוסף")

מה

כו

ויגדו לו לאמר

מהו הפתרון הרעיוני  המוצע לשאלה הקודמת, ומהם שלושת הביאורים הנכתבים?

מה

כו

ויגדו לו לאמר

אור החיים הקדוש משבח את התנהגותו של יוסף ("ואין להקשות עליו"). מהן שתי הסיבות העיקריות המובאות כהצדקה לכך שיוסף לא הודיע ליעקב על היותו במצרים לאחר צאתו מהמאסר?

מו

ג

אל תירא וגו' כי לגוי וגו'

מהו הקושי הענייני שמעלה אור החיים לגבי הביטוי "כי לגוי גדול"?

מו

ג

אל תירא וגו' כי לגוי וגו'

מהו הקושי הלשוני שמעלה אור החיים לגבי המילה "לגוי"?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה וגו'

איזו סתירה, לכאורה, בין שני פסוקים בתורה, מוצגת בפירוש לפסוק זה? כיצד פותר אור החיים קושי זה באמצעות רעיון השכינה האלהית?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה וגו'

מהו הקושי שמציג אור החיים לגבי המילה "ואנכי"? מהם שני הפירושים המוצעים על ידו?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה וגו'

כמה פעמים נזכרת יציאת מצרים בתורה?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה וגו'

מהו הטעם בכפל הלשון "אעלך גם עלה" ומהם שני הפירושים המוצעים?

מו

ד

אנכי ארד עמך מצרימה וגו'

מהו הקושי הסגנוני לגבי השימוש במילת "וגם"?

מו

ו

ויוסף ישית ידו וגו'

מה מתכוון ה' להבטיח ליעקב במילים הללו?

מו

ו

ויקחו את מקניהם וגו'

מדוע לא מוזכרת עובדה זו כבר בפסוק א' בתחילת המסע של יעקב?

מו

ז

בניו ובני וגו'

מהי הקושיה שמעלה אור החיים בפסוק זה לאור הכתוב בפסוק הקודם?

מו

ז

בניו ובני וגו'

מהו הקושי הסגנוני  המוצג לגבי המילה "אתו"?

מו

ז

בניו ובני וגו'

מה נלמד מהמילה "הביא" בביטוי "הביא איתו מצרימה"?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים