שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רד"ק על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש רד"ק על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

כי כמוך כפרעה

מדוע הובא השימוש הכפול בכ"ף הדמיון?

מד

יח

אל יחר אפך בעבדך

מהי טענתו של יהודה כלפי יוסף?

מד

יח

אדני שאל

באיזו דרך בוחר יהודה לספר ליוסף את הדברים?

מד

ל

ונפשו קשורה בנפשו

על מי מוסבת המילה "נפשו" בפירוש הרד"ק?

מה

א

ולא יכל

מדוע לא יכל יוסף להחזיק את עצמו מלבכות?

מה

א

כל איש

לאיזו מסקנה מדיע הרד"ק מהשימוש בביטוי זה ע"י יוסף?

מה

ב

וישמעו מצרים

כיצד שמעו אנשי בית פרעה כי יוסף בוכה?

מה

ג

אני יוסף. נבהלו.

מדוע נבהלו האחים מיוסף?

מה

ד

גשו נא אלי

רד"ק מביא שני פירושים: פשט ודרש. מהו ההבדל ביניהם?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

לפי דברי יוסף, מה היתה מטרתו הסמויה של המליץ?

מה

יד

ויפול וגו'

מדוע בנימין ויוסף בכו כל אחד זה על זה?

מה

טו

ויבך עליהם

מה לומד הרד"ק מביטוי זה ביחס לאחי יוסף?

מה

טו

ואחרי כן דברו אחיו אתו

מה שאלו האחים את יוסף?

מה

טז

וייטב

כיצד קשור אברהם אבינו לפסוק זה?

מה

יז

טענו את בעירכם

מהם שני הפירושים המוצעים למילה "טענו"?

מה

יט

זאת עשו

מדוע צווה על יוסף שלא יוציא מאתו עגלות עם תבואה?

מה

כ

ועיניכם אל תחס

מהו מנהג לשון הקודש בסמיכת מילים מהשורש ח.ו.ס, ומהו הקושי הלשוני והפתרון שמעלה הרד"ק?

מה

כב

לאיש

למי בדיוק הכוונה?

מה

כג

בר

מהו ההבדל בין בר, לחם ומזון?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

לפי רד"ק, מדוע חשש יוסף שאחיו ירגזו בדרך?

מה

כו

כי לא האמין להם

מדוע בתחלה לא האמין יעקב לדברי האחים, ומה גרם לו להאמין להם?

מה

כז

ותחי רוח

כיצד הגיעו רז"ל מסקנה כי זו רוח נבואה?

מו

א

לאלהי אביו יצחק

מדוע מוזכר יצחק בפסוק זה?

מו

א

לאלהי אביו יצחק

מהו מיקומה הגאוגרפי של באר שבע?

מו

א

לאלהי אביו יצחק

מדוע יעקב אבינו זבח זבחים?

מו

ב

ויאמר יעקב יעקב

מדוע כפל ה' את קריאתו ליעקב?

מו

ג

אשימך

על מי מוסב הכינוי בפועל "אשימך"?

מו

ד

ואנכי אעלך

מהם שני הפירושים שמציע רד"ק למילה "אעלך"?

מו

ד

ויוסף ישית ידו על עיניך

מה מבשר ה' ליעקב?

מו

ז

בנותיו

מדוע נכתב ברבים, הרי ליעקב היתה רק בת אחת, דינה?

מו

ז

ובנות בניו

למי הכוונה לפי פירוש הרד"ק?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים