שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רלב"ג על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש רלב"ג על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מה

א

להתאפק

מדוע ציווה יוסף שיוציאו כל איש מעליו

מה

ב

וישמעו מצרים

על איזה פסוק בהמשך מבסס רלב"ג את פירושו? איזה פירוש בא לשלול הרלב"ג?

מה

ג

העוד אבי חי

מדוע שואל יוסף שנית שאלה זו?

מה

ה

כי למחיה שלחני אלהים לפניכם

מהו הרעיון העומד בבסיס פירושו של הרלב"ג? מדוע היה חשוב ליוסף לומר זאת לאחיו?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

הרי יוסף כבר נתן לאחיו מספיק ראיות, כמתואר בפירוש, שהוא אכן יוסף. א"כ, מה מתכוון יוסף להוכיח לאחיו באמצעות השימוש בביטוי זה?

מה

יט

ואתה צויתה זאת עשו

מדוע היה צורך בציווי פרעה בעניין העגלות? כיצד משמת עובדה זו בהסבר הסכמתו של יעקב לרדת למצרים בסופו של דבר?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מה רצה למנוע יוסף באומרו דברים אלו אל אחיו?

מה

כח

אלכה ואראנו

כיצד מגיע הרלב"ג למסקנה שיעקב רצה לראות את יוסף ולשוב אח"כ לארץ כנען ולא להתיישב במצרים?

מו

א

ויזבח זבחים

מדוע יעקב הקריב קרבנות בבאר שבע?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים