שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רשב"ם על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש רשב"ם על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

כב

ועזב את אביו ומת

מהו תפקידה של האות ו"ו במילה "ומת"?

מד

לב

כי עבדך

מהי הסיבה בגינה מדבר יהודה יותר מכל אחיו?

מה

א

ולא יכל יוסף להתאפק

הרשב"ם פותח פירושו במילה "עוד". על איזה פסוק הוא מסתמך?

מה

ב

וישמעו מצרים

מהי ההבדלה בין "מצרים" ל"בית פרעה" לפי פירוש הרשב"ם?

מה

ח

כי האלהים

רשב"ם מפרש את המילה "כי" באחד מארבעת לשונות כי. מהו הפירוש?

מה

יב

כי פי המדבר אליכם

מדוע חשוב להבהיר כי דו-השיח בין יוסף לאחיו התקיים עד עתה ע"י מליץ?

מה

יט

ואתה צויתה

מדוע חשוב לבאר שהציווי בא מאת פרעה?

מה

כג

עשרה חמרים

בפעם השנייה ירדו 11 אחים למצרים. מדוע שלח יעקב רק 10 חמורים?

מה

כד

וישלח את אחיו

האות למ"ד דגושה במילה "וישלח". על איזו לשון בא לרמז הפועל?

מה

כז

ותחי רוח יעקב

מהי הסיבה לכך? כיצד השתכנע יעקב כי יוסף מושל במצרים?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים