שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רש"י על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש רש"י על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ל"ד

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

יח

ואל יחר אפך

כיצד למדים מכאן שיהודה דבר אל יוסף בלשון קשה?

מד

כ

ואחיו מת

מדוע גורס יהודה כי אחיו של בימין (יוסף) מת?

מד

כב

ועזב את אביו ומת

באיזה הקשר מוזכר מותה של רחל בדרך?

מד

לב

כי עבדך ערב את הנער וגו'

מדוע יהודה נכנס בדין ודברים עם יוסף יותר משאר אחיו?

מה

ב

וישמע בית פרעה

מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ה פסוק ט"ז.

מה

טז

וישמע בית פרעה

מהו הפירוש של "בית"? השוו לפרק מ"ד פסוק ב'.

מה

יב

ועיני אחי בנימין

כיצד מנסה להוכיח יוסף לאחיו שאין בלבו שנאה עליהם?

מה

כד

אל תרגזו בדרך

מהם שלושת הפירושים המובאים ע"י רש"י לאמרה זו?

מה

כז

את כל דברי יוסף?

מדוע לא נכתב "וירא את העגלות אשר שלח פרעה"?

מו

א

לאלהי אביו יצחק

מדוע לא נכתב "לאלהי אביו אברהם" או "לאלהי אבתיו"?

מו

ב

יעקב יעקב

כיצד מפרש רש"ע את הפנייה הכפולה ליעקב?

מו

ג

אל תירא מרדת מצרימה

מדוע ירא יעקב מהירידה הצפויה למצרים?

מו

ז

ובנות בניו

מיהן בנות בניו של יעקב?

מו

ח

הבאים מצרימה

מהו הקושי הלשוני אותו מעלה רש"י לגבי הדיבור המתחיל?

מו

טו

אלה בני לאה. ואת דינה בתו

מה נלמד מפירש"י "הזכרים תלה בלאה והנקבות תלה ביעקב"?

מו

טו

שלשים ושלש

מהו הקושי הענייני שמעלה רש"י? כיצד נפתר קושי זה?

מו

י

בן הכנענית

מיהי הכנענית?

מו

יט

בני רחל אשת יעקב

מדוע לגבי לאה, זלפה (ובהמשך) בלהה לא נאמרת מילת "אשת"?

מו

כו

כל הנפש הבאה ליעקב

האם המילה "הבאה" נכתבת בלשון עבר או בלשון הווה?

מו

כו

כל הנפש הבאה ליעקב

מהי מטרת דיונו של רש"י בהטעמות מלעיל או מלרע של המילה "באה/הבאה" בהקשר לזמנים?

מו

כט

ויאסור יוסף מרכבתו

מדוע יוסף עצמו אסר את הסוסים למרכבה?

מו

כט

ויבך על צואריו עוד

מה אמרו רבותינו על יעקב בהקשר לפסוק זה?

מו

ל

אמותה הפעם

מדוע אמור היה יעקב למות שתי מיתות? ומדוע אומר כעת שימות פעם אחת?

מו

לד

בעבור תשבו בארץ גשן

מה מנחה יוסף את האחים לומר לפרעה? מהי המטרה שברצונו להשיג?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים