שאלות לפרשיות השבוע בפירוש ספורנו על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש ספורנו על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

דיבור המתחיל

שאלה

מד

כ

ואביו אהבו

מהי הסיבה בגינה לא ירד בנימין למצרים עם אחיו בפעם הראשונה?

מד

לג

ועתה ישב נא עבדך תחת הנער

מדוע מבקש יהודה להיות עבד במקום בנימין?

מה

ג

העוד אבי חי

משיחתו של יוסף עם יהודה עד כה ברור שאביו חי. א"כ, מהו הנימוק לשאלת יוסף?

מה

ד

גשו נא אלי

מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?

מה

ד

אשר מכרתם

כיצד משמשות המילים "אשר מכרתם" להתרת הספקות של אחי יוסף?

מה

ח

ועתה לא אתם שלחתם

מהו ההסבר הרעיוני המוצע ע"י ספורנו בפסוק זה?

מה

ט

מהרו

מדוע מאיץ יוסף באחיו?

מה

טז

וייטב בעיני פרעה

מדוע חושב פרעה שמעתה ואילך ישגיח יוסף בכל לב להיטיב לארץ וליושביה?

מה

יט

קחו לכם מארץ מצרים עגלות

מהו ההסבר לכך שיעקב לא ימצא כל כך מקום לדחות ולמאן לרדת למצרים? אלו פסוקים מובאים כהוכחה לכך?

מה

כז

וידברו אליו את כל דברי יוסף

מה בדיוק אמרו אחי יוסף ליעקב? מה היתה מטרתם?

מו

ב

ויאמר אלהים לישראל

מדוע פונה ה' ליעקב בשם ישראל בפסוק זה?

מו

ג

אנכי האל אלהי אביך

מדוע במצרים לא יתחתנו בנ"י בגויי הארץ ולא יתערבו עמהם?

מו

ד

אעלך גם עלה

מהו הפתרון המוצע ע"י ספורנו לקושי הססגוני בכפילות הכתוב?

הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים