שאלות לפרשיות השבוע בפירוש רבי יצחק קארו (תולדות יצחק) על התורה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

שאלות לפרשיות השבוע 

בפירוש תולדות יצחק לרבי יצחק קארו
על התורה 

 מאגר מת"ל - מכללת קיי, באר שבע


פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)

פרק

פסוק

שאלה

מה

ג-ד

מהם שני הספקות שמעלה בעל תולדות יצחק לגבי שאלתו של יוסף "העוד אבי חי"?

מה

ג-ד

איזה ספק מתכוון יוסף להסיר מאחיו במילים "גשו נא אלי"?

מה

ג-ד

באלו מילים משתמש יוסף כדי להסיר את בהלת האחים מצד ההווה ומצד העבר?

מה

יב

כיצד קוש רבי יצחק קארו בין חלומות יוסף לבין הכתוב בפסוק "והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין"?

מה

יב

במה חולק רבי יצחק קארו על פירושו של הרמב"ן?

מה

טז

מה היה לחרפה בעיני פרעה ועבדיו?

מה

כב

כיצד שילם יוסף לאחיו טובה תחת רעה בנותנו להם חליפות שמלות?

מה

כב

מדוע נתן יוסף לבנימין שלוש מאות כסף? כיצד תשובתו של ר' יצחק קארו משבחת את יוסף?

מה

כב

כיצד קושר הפרשן בין "חמש חלפות שמלות" לבין מגילת אסתר?

מה

כד

כיצד מיושב הקושי בדבריו של יוסף אל אחיו "אל תרגזו בדרך" (שני טעמים)?

מה

כו-כז

מדוע נאמר "ותחי רוח יעקב"?

מה

כח

כיצד מתפרשת המילה "רב לפי בעל תולדות יצחק?

מו

א

מדוע יעקב זובח זבחים רק אחרי שמגיע לבאר שבע ולא בתחילת המסע?

מו

א

כיצד קושר הפרשן את ההבטחה ליעקב "כי לגוי גדול אשימך" לקורות האבות אברהם ויצחק?הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים