סיכומים במדעי המחשב לקורסים אקדמיים

ושפות תכנות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

אלגוריתמים
חישוביות וסיבוכיות
מבוא למדעי המחשב
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
מערכות ספרתיות
שפות תכנות - שפת C/C++/C#/VISUAL C
תכניות בשפת C-מחרוזות תווים/ EM91
הרשמה לקבלת עדכונים
בניית אתרים קידום אתרים בגוגל אפיון אתרים