סדר פעולות חשבון -דפי עבודה עם 3 גורמים לכיתות ג'-ו'


סדר פעולות חשבון - דפי עבודה
לכיתות ג' עד ו' עם 
שלושה גורמים


 חיבור, חיסור, כפל וחילוק בתחום ה-100 

כל דפי העבודה עם משוב מיידי בתא התשובה


                      מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

Laura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com


חיבור וחילוק
חיסור וחילוק
כפל וכפל
שילובי 4 פעולות החשבון - מספרים שלמים
סדר פעולות חשבון עם שלושה מחוברים ואותם ערכים
פתרונות במספרים שלמים
שילובי 4 פעולות החשבון - מספרים עשרוניים
סדר פעולות חשבון עם שלושה מחוברים ואותם ערכים
חלק מהפתרונות במספרים עשרוניים
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

תוכן מדורי מתמטיקה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון