סדר פעולות חשבון - דפי עבודה עם 4 גורמים לכיתות ג' עד ו'


סדר פעולות חשבון - דפי עבודה

עם ארבעה גורמים לכיתות ג' עד ו'

 חיבור, חיסור, כפל וחילוק  בתחום ה-100 

כל דפי העבודה עם משוב מיידי בתא התשובה


                      מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

Laura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com


שילובי 4 הפעולות - מספרים שלמים
סדר פעולות חשבון עם ארבעה גורמים ואותם ערכים
פתרונות כמספרים שלמים
שילובי 4 הפעולות - מספרים שליליים
סדר פעולות חשבון עם ארבעה גורמים ואותם ערכים
פתרונות גם כמספרים שלילייים
שילובי 4 הפעולות - מספרים עשרוניים
סדר פעולות חשבון עם ארבעה גורמים ואותם ערכים
פתרונות גם כמספרים עשרוניים (ומעט שליליים)
שילובי 4 הפעולות - מספר זהה
שילובי 4 הפעולות - כפולות של אותו גורם
חישוב עם שברים ומספרים שליליים - כפולות של...
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

תוכן מדורי מתמטיקה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון