אנגלית לבית הספר היסודי
אתר מכללת קיי

English as a Foreign Language

אנגלית לבית הספר היסודי 

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


Contents - תוכן
Recommended Sites - אתרים מומלצים
תרגום בזמן ההקלדה - Translate Hebrew to English Automatically
ABC Letters - אותיות
Am. is. are
Capital Letters and Small Letters - אותיות גדולות וקטנות
Colors - צבעים
Cursive Writing
Dictionaries - מילונים
Easy Books - ספרים קלים
Games - משחקים
Grammar - דקדוק
Lesson Plans and teaching aids - מערכי שיעור
Letter Sounds and Activities - צלילים
Numbers - מספרים
Phonics - פונטיקה
Prefixes, suffixes nouns pronouns contractions
Prepostions, adjectives and verbs
Questions
Reading comprehension - הבנת הנקרא
Seasons - עונות השנה
Singular and Plural - יחיד ורבים
Songs and Poems - שירים
Spelling - איות
Theme units - נושאים
Tongue Twisters - לשון נופל על לשון
Unseen
Verbs - פעלים
Vocabulary - אוצר מילים
Vowels - תנועות
Webquests - חקרשת
Words and word cards - מלים וכרטיסי מילים
Work sheets-general - דפי עבודה כלליים
Writing tasks - מטלות כתיבה
אנגלית לכיתה א
אנגלית לכיתה ב
אנגלית לכיתה ג
אנגלית לכיתה ד
אנגלית לכיתה ה
אנגלית לכיתה ו'
דפי עבודה נלווים לשיעורי אנגלית לגילאי 5-3
העשרה
יחידות לימוד
מבחנים ומבחני מיצ"ב
סרטונים - Movies
עזרים למורים
עטיפה למחברת אנגלית וסימניות
תוכנית לימודים באנגלית בי"ס יסודי
אתרים בישראל
Easy Books - ספרים קלים
Online books - ספרים מקוונים
Tenses - זמנים
Letter Sounds and Activities - צלילים
רונית חצרוני
Tongue Twisters - לשון נופל על לשון
Vocabulary - אוצר מילים
בואו ללמוד אנגלית עם עברינגליש/ אתר הידברות
דפי עבודה נלווים לשיעורי אנגלית לגילאי 5-3
בית הספר לאנגלית של שרון
מבחנים ומבחני מיצ"ב
עזרים למורים
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון