אנגלית לכיתה ה'

אנגלית לכיתה ה'
בבית הספר היסודימאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

חיוב, שלילה ושאלה - I Am, I Am not , Am I
מילות שאלה - Where, Why, When, How, What
משמעות ה"א הידיעה – The
כללים לשימוש נכון: There is / There are
שייכות: His, Your, My
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון