צומות
ארבעת צומות החורבן לאור ההלכה - הרב חיים קרלינסקי ז"ל
האם אחרי קום המדינה, וניצחון מלחמת ששת הימים, ושחרור ירושלים, עדיין עלינו לצום בארבע צומות הקשורות לחורבן?
יום כיפור
י' בתשרי
יצירה לצומות
עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי)
שבעה עשר בתמוז, ימי בין המיצרים ותשעה באב
תענית אסתר
י"ג באדר
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון