טפסים לגננת, למורה, למחנך ולמנהל

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
אבחונים לילדי גן ולגן טיפולי ושילוב
אופק חדש
אישור השתתפות בפעילות בית ספרית
אישור יציאה לטיול או סיור
אישורים וזימון הורים בחינוך המיוחד
אסיפות הורים
ארגון כיתה
ביטחון בביה"ס, בגן ובטיולים
ביקור חולים
בעיות משמעת ואלימות
דף קשר
ועד הורים
טופס קצובת נסיעה
טופס שעה פרטנית
טפסי כח-אדם בהוראה
טפסי מעקב ואבחון לימודי
טפסי תכנון לימודים כיתתי ואישי
טפסים הקשורים לשילוב
טפסים להורי ילדי גן
טפסים לחינוך המיוחד והכיתה המקדמת -כללי
טפסים ליועצים
טפסים למורה החדש
טפסים למנהלים
טפסים למעקב אחרי ילדים בגן
טפסים לעבודת מורה בביה"ס היסודי - כללי
טפסים לתכנון לוח מבחנים
טפסים מגוונים לגני ילדים
לוחות שנה וחופשות
למורי מורים
מבחנים וקבוצות לימוד
מכתבים להורים
מנב"ס
מעקב התנהגות
מעקב כיתתי ואישי בחינוך המיוחד
מערכת שעות
מתנדבים
פניות לתמיכה לימודית
פרטים אישיים
שיחות עם הורים וביקורי בית
שיעורי בית
שלטי כניסה לכיתה
שנת שבתון
תוויות, מדבקות וסמייליס
תיק עזרה ראשונה
תכנון ומשוב על טיולים
תכנית אישית בחינוך המיוחד ותכנית חניכה יחידנית
תעודות הערכה, הצטיינות ועידוד
טפסים הקשורים לשילוב
אוסף גדול של טפסים הקשורים לשילוב בבית הספר/מתי"א קרית גת
אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי/מתי"א באר שבע
אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון פסיכולוגי/מתי"א באר שבע
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה/מתיא באר שבע
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת הערר/מתיא באר שבע
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית/מתי"א באר שבע
הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית/מתיא באר שבע
החלטת ועדת השילוב/מתי"א אשדוד
טופס לאפיון חריגויות/מתיא באר שבע
יומן שילוב/מתי"א אשדוד
מערכת שעות שבועית למורת השילוב/מתי"א כפר-סבא
פרטיכול ועדת השילוב/מתי"א באר שבע
רשימת תלמידי השילוב/מתי"א כפר-סבא
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה-מתיא באר שבע
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה/מתיא באר שבע
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה/מתיא באר שבע
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית/מתיא באר שבע
שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה/מתיא באר שבע
תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב השמה לתלמידי גן לקויי שמיעהמתיא באר שבע
תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה/מתיא באר שבע
תיק תלמיד/מתי"א אשדוד
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות - הנחיות למנהלים/מתי"א אשדוד
מרכז פיסג"ה אזורי נתניה
דו"ח בדיקת המלצות וועדת ההיגוי עבור תלמיד- תיעוד לתיק תלמיד/בחטיבת ביניים איש שלום, כפר יונה- טלי אילוני
דף הערכה לתלמיד/בי"ס גוונים קדימה,- מטל נצר הרוש
דף סכום דפי תצפית-אישי/בי"ס איש שלום כפר יונה -טלי אילוני
דף רכוז נתונים לוועדה בית ספרית-תשס"ו/אלדד, חטיבה עליונה- ד"ר אולגה ברמסון
דף תזכורת למורה/בבי"ס אלדד חטיבה עליונה -ד"ר אולגה ברמסון
דף תצפית למורה- איתור תלמידים ל"ל/בבי"ס איש שלום כפר יונה -טלי אילוני
דף תצפית למורה-מתייחס לפרמטרים רבים הנותנים תמונה כוללת על תפקוד התלמיד/בבי"ס אלדד-ד"ר אולגה ברמסון חטיבה עליונה
דף תצפית על תלמיד אפיונים שכיחים בקרב תלמידים ליקויי למידה/בי"ס אורט ליבוביץ-שולמית הר זהב
דף תצפית על תלמיד/אורט גוטמן-איריס דנציגר
דף תצפית על תלמיד/בי"ס גוונים קדימה -מיטל נצר הרוש
חונכות- יצירת דיאלוג עם התלמיד לציפיותיו מהחונכות/פותח בבי"ס עגנון - חן תרשיש
חונכות-דף מעקב שבועי לחונך עבור תלמיד/בי"ס עגנון - חן תרשיש
מה ניתן לעשות עם תלמידים מאובחנים בחטיבת הביניים?/אורט גוטמן-איריס דנציגר
מידע ממורה מקצועי, תצפית בזמן מבחן/בבי"ס טשרנחובסקי-גאולה גבריאלי
פרוט תהליך העבודה השנתי-תשס"ה של בי"ס אורט ליבוביץ בתחום ל"ל, התהליך מוצג בשלבים, בכל שלב מוצגת תוכנית העבודה ושיתופי הפעולה בצוות/בי"ס אורט ליבוביץ-שולמית הר זהב
קובץ טבלאות לתכנון חומרי למידה וארגון זמן תלמיד/בבי"ס טשרנחובסקי - גאולה גבריאלי
שאלון משוב לתלמיד בנושאי לימודים והוראה, המעקב מומלץ לאחר תקופה בה התלמיד נמצא בתוכנית או כהערכה בסיום תקופה/בי"ס אורט ליבוביץ-שולמית הר זהב
תוכנית חינוכית יחידנית לתלמידים מאותרים/בי"ס גוונים קדימה-נצר הרוש
מתנדבים
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון