דפי עבודה בשברים (עם פתרונות) לבית הספר היסודי להדפסה

דפי עבודה בשברים לבית הספר היסודי 
צמצום והרחבה של שברים פשוטים
חיבור, חיסור, כפל וחילוק שברים
ושאלות מילוליות בשברים

                         מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

מדורי מתמטיקה במת"ל לכיתות א עד ו

דפי עבודה במתמטיקה לבית הספר היסודי/ מת"ל

הרחבת שברים לפי גורם מספרי נתון
דפי עבודה עם פתרונות
חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
השלמת משוואות חיבור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
חיבור שברים עשרוניים
עם פתרון
חילוק שברים פשוטים ומספרים מעורבים
ללא פתרונות
חיסור שברים (באמצעות צמצום והרחבה)
ללא פתרונות
חיסור שברים עם מכנים שווים (ללא צמצום והרחבה)
חיסור שברים עשרוניים
עם פתרון
כפל שברים פשוטים ושברים מדומים עם פתרונות
התוצאה כשבר מצומצם או כמספר מעורב או כמספר שלם
כפל שברים פשוטים כולל צמצום עם פתרונות
התוצאה כשבר פשוט
מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה
מעבר משבר מדומה למספר מעורב
מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט (ולהיפך)
צמצום שברים (המונה זוגי והמכנה זוגי)
תרגילים פתורים
השלם את החסר בתרגילי צמצום שברים עם פתרון
צמצום שברים לפי גורם מספרי נתון
דפי עבודה עם פתרונות
שאלות חיבור וחיסור שברים (בעיות מילוליות)
שאלות מילוליות בשברים
תוכן מדורי מתמטיקה


הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון