אוריינות על סוגיה: לשונית, מדעית-טכנולוגית, חזותית ומידע

אוריינות על סוגיה -
לשונית, מדעית-טכנולוגית,
דיגיטלית, חזותית ואוריינות מידעמאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


© Phillip Martin 2005 – 2013


אוריינות לשונית
מאמרים כלליים וסרטי הסבר
מבחנים ומבדקים באוריינות
שאלות לדוגמה ופתרון בעיות ממבחן ממוחשב בממבחני פיזה/ראמ"ה, PISA: examples of computer-based items
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון