חרוזי תורה - העמקה בפרשיות התורה בחרוזי שירה/ הרב יצחק באואר

"חרוזי תורה" - הרב יצחק באואר
 העמקה בפרשיות התורה בחרוזי שירה

החומרים במדור לקוחים מתוך הספר
 "חרוזי תורה"
באדיבות המחבר, הרב יצחק באואר,
ובאדיבות ההוצאה לאור, 
"אור עציון ספרי איכות תורניים"
טלפון: 08-8502822
© כל הזכויות שמורות ל"אור עציון ספרי איכות תורניים".
השימוש מותר לצרכים חינוכיים בלבד.
אין להעביר ולהדפיס לשימוש מסחרי.
את הספר ניתן להשיג בחנויות וכן בהוצאה בטלפון
או בקישור
https://oretzion.secured.co.il/showBook.aspx?bookID=98&commentID=1

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעחגי ומועדי ישראל ושבתות מיוחדות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון