מאפייני לומדים ושיטות הוראה
אתר מכללת קיי

מאפייני לומדים ושיטות הוראה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע© Phillip Martin 2005 – 2013

תוכן המדור
Articles in English
אינטלגנציות מרובות
בחירת שיטת הוראה
גישות נוספות
הגדרת המושג "כיתה הטרוגנית"
הוראה דיפרנציאלית
הוראה מורכבת
הוראה מותאמת
הוראה מתווכת
הוראה פרונטלית
הוראה פרטנית / יחידנית
הוראה תואמת התפתחות
הכשרת מורים להוראה בכיתות הטרוגניות
השוואה בין שיטות הוראה שונות
חקר בקבוצות
טיפוסי לומדים
טעוני טיפוח
טקסונומיה של בלום
לימוד בחברותא
למידה לקראת שליטה
למידה מרוכז לומד- learner-centered
למידה מתווכת
למידה שיתופית לא מקוונת
למידה שיתופית מקוונת
מאמרים ומחקרים בעברית
מאמרים ומחקרים הקשורים לכיתה הטרוגנית
מאפייני לומדים בכיתה הטרוגנית
מחוונים לעבודת בקבוצות
מטלות הוראה הקשורות לכיתה הטרוגנית
מיפוי מושגים ומפות מושגים
משחק תפקידים
סביבות למידה
סגנונות למידה
עבודה בקבוצות - כללי
קבוצות - ארגון, חלוקת תפקידים, סוגים
שונוּת בין לומדים
שיטות הוראה בהיסטוריה היהודית
שיטות הוראה מגוונות
שיטת ההרכבה - ג'יקסו - Jigsaw
שיטת למידה בצוותא
שיטת ס.ט.א.ד
שיטת צומ"ת TGT - משחק תחרות
תכניות טיפוח
אינטלגנציות מרובות
טעוני טיפוח
טקסונומיה של בלום
לימוד בחברותא
למידה שיתופית לא מקוונת
למידה שיתופית מקוונת
מאמרים ומחקרים הקשורים לכיתה הטרוגנית
מיפוי מושגים ומפות מושגים
סגנונות למידה
עבודה בקבוצות - כללי
שיטת ההרכבה - ג'יקסו - Jigsaw
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון