מיומנויות חשיבה לפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה
מיומנויות חשיבה
לפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה
מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבעLaura Strickland/MyCuteGraphics.com©

http://www.mycutegraphics.com

איסוף מידע באמצעים מגוונים
עיבוד הכרתי של מידע בעזרת פעולות שונות
עשייה וביצוע
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון