אתר מכללת קיי

מדעי החינוך

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
לימודי חינוך והוראה
PBL - למידה מבוססת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים
אוספי מאמרים בחינוך
אופק חדש
אימון לביצועי מצוינות בבית ספר
אינטגרציה בין מקצועות
אסטרטגיות הוראה ולמידה - תוכן המדורים במת"ל
אתרי בתי ספר על יסודיים בארץ
אתרים כלליים
ביה"ס הדמוקרטי וחינוך דמוקרטי
בית הספר הקהילתי
בית ספר ניסויי
גישות חז"ל לחינוך
הדרכה פדגוגית
הדרכת מורים
ההיסטוריה של החינוך
הוראה ולמידה במאה ה 21
החדרת שינויים במערכת החינוך ואקלים
המגזר הערבי והבדואי
המחנך וניהול כיתה
הערכה ומדידה
ועדת דוברת
חוזרי מנכ"ל
חונכים ומורים מאמנים
חוק חינוך חובה
חינוך לאור הקבלה
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
טפסים למורה, למחנך ולמנהל
כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים
למידה התנסותית - Experiential Learning
מאמרים בחינוך
מאפייני לומדים ושיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
מספר תלמידים בכיתה
מערכות חינוך בעולם
מערכת החינוך בישראל
משמעת
משמעת, אחריות ומנהיגות במערכת החינוך
ניהול עבודת המנהל ואתרים למנהלים
ניהול עצמי
סוגיות בחינוך - פעילויות
סטנדרטים בחינוך
פרוייקטים וסמינריונים
קטעים הקשורים לחינוך ותלמידים
תוכניות לימודים ותכנון לימודים
תיאוריות למידה והוראה
תכנית שבילים
PBL - למידה מבוססת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים
אסטרטגיות הוראה ולמידה - תוכן המדורים במת"ל
אתרי בתי ספר על יסודיים בארץ
ביה"ס הדמוקרטי וחינוך דמוקרטי
גישות חז"ל לחינוך
חוק חינוך חובה
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
טפסים למורה, למחנך ולמנהל
כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים
למידה התנסותית - Experiential Learning
מאפייני לומדים ושיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
מערכת החינוך בישראל
ניהול עבודת המנהל ואתרים למנהלים
סטנדרטים בחינוך
פרוייקטים וסמינריונים
תיאוריות למידה והוראה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון