אתר מכללת קיי
מדידה והערכה במערכת החינוך
מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע© Phillip Martin 2005 – 2013


 הערכה חלופית
הערכה מעצבת
הערכה ע"י תלמידים
הערכת תכניות ארציות ופרוייקטים חינוכיים
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
כלי מדידה פנימיים
כתיבת עבודות
מאמרים עיוניים
מבחני בגרות משרד החינוך
מבחני בגרות פנימיים
מחוונים
סוגי מבחנים
תעודות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון