כלים ומיומנויות בלימוד היסטוריה
מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע
תוכן מדורי היסטוריה ואזרחות במת"ל
קישור אינדקס היסטוריה במת"ל
תקופת בית שני
אלכסנדר הגדול והתקופה ההליניסטית/מט"ח
דפי עבודה היסטוריה מדור לדור א: פרקים יב-יח-דניאל חנוך/דעת
הורדוס הבנאי-גולשים ברשת/מט"ח
השוואה בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני-מק"מ חיפה/קישורן הסתדרות המורים
חיי התרבות והחברה ביוון העתיקה-מטלת ביצוע/הי"ס יבניאל חיפה
יוון בעת העתיקה-חני ברקת/בי"ס איינשטיין חיפה
יוון העתיקה-פעילות מתוקשבת/חינוך עולמי
מצדה הסיפור האמיתי-הסיפור ודפי עבודה/ויינברג דורון, בן-חיים חמוטל, אבני עידית בי"ס חוגים
מרכז למידה על תקופת בית שני/אורט ישראל
משימה מתוקשבת על אלכסנדר מוקדון/לאה ברקן, שרה טופולסקי, מרים שפר בי"ס זכרון יוסף
עבודת סיכום - תקופת בית שני/בי"ס נופי גולן
פעילות להכרת אלכסנדר מוקדון/בי"ס דוד ילין
קישורים לחומרי למידה בנושא רומי/קישורן של הסתדרות המורים
קישורים לחומרי למידה על יוון העתיקה/קישורן של הסתדרות המורים
קישורים לחומרי למידה על תקופת בית שני/קישורן של הסתדרות המורים
הוראת היסטוריה
בויכוח-על הוראת היסטוריה בתיכון/humanities
ביקורתו של קרל פפר על הוראת ההיסטוריה-נתן רון/אורט הורוביץ כרמיאל
הבלוג של גדי ראונר - על הוראת ההיסטוריה
הוראת ההיסטוריה באמצעות ספרות/תולדוט
הוראת ההיסטוריה בהתכוונות למבנה הדעת של המקצוע/ארגון המורים
הוראת ההיסטוריה בישראל ובעולם-פרופ' יואב גלבר/מכון לאסטרטגיה ציונית
הוראת ההיסטוריה בישראל/ויקיפדיה
הוראת ההיסטוריה ואמונות חכמים-דר' מרדכי ברויאר/דעת
הוראת ההיסטוריה וחינוך לערכים-גרשון צין/מכללת ליפשיץ
הוראת היסטוריה תפקידו של המורה עם פרוס המילניום-אודי מנור/yesod
מצגת: מטרות הוראת ההיסטוריה-דר' גדי ראונר/האוניברסיטה הפתוחה
סקירת ספרות בהוראת ההיסטוריה/משרד החינוך
על הוראת היסטוריה בבית הספר התיכון-אפרת בלברג רוטנשטרייך/כרם
על הוראת היסטוריה בתיכון: לחזור ללמד היסטוריה/תולדוט
עלון למורי ההיסטוריה/משרד החינוך
תודעה היסטורית כחינוך היסטורי/דר' גדי ראונר/האוניברסיטה הפתוחה
מבחנים לחטיבת הביניים
דף הכנה למבחן בהיסטוריה לכיתה ט/אורט
דף הכנה למבחן בהיסטוריה לכיתה ט/אורט
דפי תרגול לקראת מבחן בהיסטוריה בנושא האיסלאם/מירה הופמן
היסטוריה- דפי חזרה לבחינה אירופה הנוצרית בימי הביניים/פורטל הרצליה
חזרה למבחן בהיסטוריה בנושא לאומנות/אתר חומרי למידה בשילוב בחטיבת הביניים
מאגר מבחנים בהיסטוריה/פורטל הרצליה
מבחן בהיסטוריה כיתה ו-רומא/פורום תפוז
מבחן בהיסטוריה לכיתה ו בנושא יוון/מבחנים
מבחן בהיסטוריה לכיתה ז בנושא האיסלאם/מבחנים
מבחן בהיסטוריה לכיתה ז-מוחמד והאיסלאם/אורינית נגב
מבחן בהיסטוריה לכיתה ח-המהפיכה הצרפתית
מבחן בהיסטוריה לכיתה ח/פורטל הרצליה
מבחן הגורמים למלחמת העולם הראשונה/קרית חינוך ע"ש רבין
מבחן ועידת השלום בפאריס/קרית חינוך ע"ש רבין
מבחנים בהיסטוריה לבי"ס יסודי/קישורן הסתדרות המורים
מבחנים בהיסטוריה לחטיבת הביניים/קישורן הסתדרות המורים
מבחנים בהיסטוריה לכיתה ח בנושא לאומיות/מבחנים
מבחנים בהיסטוריה לכיתה ט בנושא מלחומות עולם/מבחנים
שאלות חזרה למבחן בהיסטוריה לכיתה ז/אורט
ציר הזמן
משימה על ציר הזמן לכיתה ה/יעל אולמן גני חיים
ארגז כלים ללימוד היסטוריה: ציר הזמן/linetpro
דף עבודה בנושא ציר הזמן/בית ספר "הגורן" – כיתות ו' עילית בכלים שלובים
דף עבודה על ציר הזמן-אורט בנימינה
לוח סינכרוני לאירועים בהיסטוריה כללית והיסטוריה יהודית-ציונית/ב"ס העמק המערבי
מאז ועד היום: ציר הזמן/חט"ב רבין
מצגת: ציר הזמן היסטוריה כללית
מצגת: ציר הזמן/פורטל הרצליה
משימה מתוקשבת: ציר הזמן על ירושלים/מק"מ חיפה
סדר הדורות המקוצר/ateret4u
סדר הדורות המקוצר/מרכז דורות
ציר הזמן - דף ללימוד משמעות/יורם בשער הנגב
ציר הזמן - תקופת האבות ויציאת מצרים/מקרא גשר
ציר הזמן בהיסטוריה/מקיף יהוד
ציר הזמן ההיסטורי/לכסיקון לתרבות ישראל
ציר הזמן מאברהם אבינו עד הקמת המדינה/אש התורה
ציר הזמן של היסטוריה יהודית (מתורגם מאנגלית)/jewishvirtuallibrary
ציר הזמן של יורם/שער הנגב
ציר הזמן של ירושלים/אתר עופרים
ציר הזמן-נקודות מרכזיות בהיסטוריה היהודית/משרד החינוך
ציר הזמן/ויקיפדיה
ציר הזמן/טיולי
ציר הזמן/מקראנט
ציר הזמן/עיר דוד
ציר זמן כולל תמונות של אישים/אנציקלופדיה ynet
צירי הזמן ההיסטוריים: שואה ומלחמה, עולים ועליות, זרמים ורעיונות/ תולדוט, אתר ההיסטוריה
תבנית: ציר הזמן - היסטוריה/ויקיפדיה
תולדות עם ישראל על ציר הזמן - קיצור 6000 שנות היסטוריה ומורשת יהודית בתצוגה גרפית ועוד/ odyeda
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון