משחק זיכרון



,לחצו על שני לחצנים. אם שתי תמונות זהות
הן תשארנה פתוחות. אם שתי תמונות אינן
.זהות, הן תסגרנה






חזרה למחולל של המשחק


פיתוח של היישום - אולז'ן גולדשטיין
Brian מתבסס על הקוד של