כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים

 

כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים

מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבעכתבי עת ומאמרים בחינוך בלתי פורמלי וחינוך חברתי
כתבי עת ומאמרים בחינוך מבוגרים
כתבי עת כלליים בעברית
לסטודנטים ומרצים במכללת קיי - להיכנס למאגרים אלו דרך אתר המכללה, מידע לסטודנט, מאגרי מידע.

הכניסה לסטודנטים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה היא המספר האישי שקיבלו למערכת מכלול.

הכניסה למרצים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה ניתן לקבל בספרייה אצל ספרן הייעץ.

גישה מהבית דורשת סיסמה
מאגרי מידע לחיפוש מאמרים אקדמיים בעברית
לסטודנטים ומרצים במכללת קיי - להיכנס למאגרים אלו דרך מאתר המכללה, מידע לסטודנט, מאגרי מידע.

הכניסה לסטודנטים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה היא המספר האישי שקיבלו למערכת מכלול.

הכניסה למרצים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה ניתן לקבל בספרייה אצל ספרן הייעץ.

גישה מהבית דורשת סיסמה
ספריות בארץ ובעולם
ספריות מכללת קיי
עבודות סמינריוניות ופרוייקטים - הנחיות ודוגמאות
קולות – כתב העת לענייני חינוך וחברה מבית מכללת קיי
לקסי-קיי , שיח על הוראה, חינוך וחברה - מכללת קיי
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון