מיומנויות: מיון, הכללה, השוואה, יוצא דופן, מילוי הוראות והסקת מסקנות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הבנת הנקרא
מדור ראשי אסטרטגיות הוראה -למידה
מדור ראשי לשון והבעה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון