לשון לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
אתר מכללת קיי

© Laura Strickland/MyCuteGraphics.com

http://www.mycutegraphics.com

 

לשון והבעה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


תוכן המדור
אתרים כלליים
אוצר מילים, ביטויים, צירופי לשון ותוכנות איות
אמצעים רטוריים
בחינת הבגרות בלשון, עברית, חיבור והבעה
בניינים
דגשים (חזק, קל, תבניתי ומשלים)
דיוקי הגייה
הבנת הנקרא
הבעה
הבעה בכתב וכתיבת חיבור
הבעה בעל פה
הבעה והבנה
הפועל
חטיבה עליונה -כללי
חידונים, תשבצים ותפזורות
חלקי הדיבר
טיפים - מדורי טיפים
טיפים לתלמידים
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט
כיתה י
כיתה י"א
כללי פיסוק וסימני פיסוק
כתיבה
לוואי
לכידות וקישוריות
לשון נופל על לשון - Tongue Twisters
מאזכרים (אזכורים)
מבחני בגרות ומתכונות והכנה לבחינת הבגרות
מבחני מיצ"ב
מבחנים בלשון
מיומנויות קריאה וכתיבה
מיזוג טקסטים
מילונים
מיליות
מילים נרדפות
משלימי הפועל
משפטים
משפטים - סביל ופעיל
נושא ונשוא
נושא סתמי
ניבים וביטויים
ניקוד הברות
נשוא ונשוא מורחב
סוגי טקסטים
סמיכות
סמנטיקה
ספרי לימוד וחוברות מקוונים
פסקה
שם המספר
שנת השפה העברית
תוכניות לימוד
תורה ההגה
תורת הצורות
תחביר ושחבור
תצורת השם
תרגול כללי
אתרים כלליים

 

 

שנת השפה העברית
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון