לשון וכישורי שפה לבית הספר היסודי

לשון וכישורי שפה לביה"ס היסודי

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
אוצר מילים
אותיות השימוש
אל או על
ה"א השאלה ו-ה"א הידיעה
הבניינים ומערכת הפועל
הבנת הנקרא
המילון וסדר א-ב
המשפט
הפיסקה
הפכים
השלמות
זכר ונקבה
טיפים לכתיבה שימושית
יחיד רבים רבות
כינויי גוף
כיצד מנקדים עם המקלדת
כללי
כתיב בכל עת(ט)
כתיבה- מטלות, מיומנויות ואסטרטגיות
לשון לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
לשון נופל על לשון
מאזכרים (אזכורים)
מבחני מיצ"ב
מבחנים בלשון לכיתה ד'
מבחנים ובחנים במגוון נושאים
מושגים
מיומנויות מיון, הכללה, השוואה, יוצא דופן, מילוי הוראות והסקת מסקנות
מילונים
מילות קישור
מילים הקשורות בזמן
מילים נרדפות
מערכי שיעור, סיכומים ודפי עבודה באתרי בתי-ספר יסודיים
משחקים, חידונים, תשבצים, תפזורות לילדים ושעשועונים
נושא אישי
ניקוד, עיצורים ותנועות
סוגי טקסטים
סימני פיסוק
סמנטיקה לקסיקלית - מילים דומות וכתיב נכון
סרטים
עברית לעולים
עם - אם
פעילויות לעידוד קריאה
פתגמים, ניבים וצירופי לשון
ראשי תיבות וקיצורים
שאילת שאלות
שורשים ומשפחות מילים
שם המספר
שנת השפה העברית
שפה דבורה/האזנה ודיבור
תומכי זיכרון וכרטיסי ניווט
תורת ההגה
תיאורים
תכניות לימודים

 

 

אתרים כלליים
הבניינים ומערכת הפועל
טיפים לכתיבה שימושית
כתיבה- מטלות, מיומנויות ואסטרטגיות
לשון לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
מאזכרים (אזכורים)
מיומנויות מיון, הכללה, השוואה, יוצא דופן, מילוי הוראות והסקת מסקנות
מערכי שעור בשפה הדבורה/ ציפי קריבושי, אשדוד עירי באתר תקשוב דרום
קבצי לימוד בלשון ושפה/ ציפי קריבושי, אשדוד עירי באתר תקשוב דרום
פעילויות לעידוד קריאה
שנת השפה העברית
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון