תיאוריות למידה והוראה

מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
תיאוריות למידה - מבט על
אוזובל
אינטלגנציות מרובות לפי גרדנר
אסטרטגיות למידה
בנדורה: גישת הלמידה החברתית
ברונר
גשטלט (תובנה)
דיואי
דיסלקסיה
הגישה הקוגניטיבית ללמידה וקוגניציה
הוראה - גישות ודרכים
השוואה בין התיאוריות השונות
התנהגות חברתית
התנייה אופרנטית
התנייה קלאסית
התפתחות התינוק
התפתחות קוגניטיבית - כללי
ויגוצקי
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
טקסונומיה של בלום
כובעי החשיבה של דה-בונו
כלים גרפיים המסייעים בתהליכי למידה משמעותית
למידה בדרך החקר
למידה התנסותית
למידה מהצלחות
למידה משמעותית
למידה מתווכת
למידה על פי בעיות
למידה פעילה
מאפייני קושי של ילדים
מהי למידה?
מיפוי מושגים
סגנונות למידה של סטודנטים ושל תלמידים
פיאז'ה
פסיכולוגיה במת"ל
פרקינס Perkins
קונסטרוקטיביזם
קשיים בהוראת מושגים
שאלונים
שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
תיאוריות של יצירתיות
תיאורית הלמידה החברתית
תיאורית הלמידה החינוכית
תפיסות שגויות
תיאוריות למידה - מבט על
אינטלגנציות מרובות לפי גרדנר
אסטרטגיות למידה
בנדורה: גישת הלמידה החברתית
התנייה אופרנטית
התפתחות קוגניטיבית - כללי
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
כובעי החשיבה של דה-בונו
למידה התנסותית
למידה משמעותית
מיפוי מושגים
פסיכולוגיה במת"ל
קונסטרוקטיביזם
שיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון