תקשורת בין אישית
אתר מכללת קיי

תקשורת בין אישית

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

קבלת השונה
קבלת השונה במת"ל
תוכנית לימודים - תקשורת בין אישית של משרד החינוך
משרד החינוך
איגרת ו - מקומם של נימוסים והליכות בתרבות השיח והוויכוח
איגרת 2 - ארגז הכלים לטיפוח תקשורת-בין אישית
איגרות 3 - 4 - טיפוח תקשורת בין-אישית
איגרת 5- שותפים לכל אורך הדרך -הורים וילדים מתכננים מפגש מסכם בגישה יזמית
איגרת 6- מה אומרים כשנפגשים
איגרת 7- "מאירים" את תרומתו של היחיד בדרך לתוצר המשותף
איגרת 8- לתת בכל עת
איגרת 9 יחידה א - תכנון דרכי פעולה לטיפוח ניהול השיח - סדנה לחדרי מורים
איגרת 9 חלק ב- הצעות למודלים ולפעילויות
איגרת 9 חלק ג - פלייר אישי למורה
איגרת 10 - סיכום שלב, תקופה, תהליך באמצעות איורים מטפוריים
איגרת 11- משוחחים על האחריות
איגרת 12- מנהלים שיח סביב היבטים מרכזיים בחג ובמועד
איגרת 13 -חושבים תודה, מרגישים תודה ומביעים תודה
איגרת 14 - סיפורי אירוע/אוחברים
ריכוז ופירוט ההצעות לדיון וההפעלות באיגרות ובחוברות/משרד החינוך באוח חברים
ריכוז הצעות לדיון והפעלות א-ו/משרד החינוך באוחברים
תקשורת בינאישית ניהול שיח
עקרונות מנחים לתוכנית תקשורת בינאישית
מודל הפעלה לתוכנית תקשורת בינאישית
סדנא בנושא תקשורת בינאישית
ניהול שיח/מארג
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון