מתמטיקה ל-5 יחידות, בגרות במתמטיקה

מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד, בגרות במתמטיקה 

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 


קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תוכן המדור
שאלון 806 - שאלות מילוליות: בעיות תנועה, הספק ואחוזים
שאלון 806 - סדרות: חשבוניות, הנדסיות וכלליות לפי נוסחת נסיגה
שאלון 806 - הסתברות קלאסית: הסתברות מותנית, טבלאות ועצים, נוסחת ברנולי
שאלון 806 - גיאומטריה: משולשים, מרובעים, פרופורציה ודמיון, מעגל
שאלון 806 - טריגונומטריה של המישור, זהוות ומשוואות טריגונומטריות
שאלון 806 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות
שאלון 806 - חשבון אינטגרלי - חישוב שטחים עם פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות
שאלון 807 - וקטורים: חישובים בהצגה אלגברית והצגה גיאומטרית
שאלון 807 - טריגונומטריה במרחב: חישובים בתיבה, מנסרה ופירמידה
שאלון 807 - גיאומטריה אנליטית: מעגל, פרבולה, אליפסה ומקומות גיאומטריים
שאלון 807 - מספרים מרוכבים: ארבע הפעולות, מישור גאוס, משפט דה מואבר ושורשי היחידה
שאלון 807 - בעיות גדילה ודעיכה, חזקות ושורשים, לוגריתמים
טפסי שאלוני הבגרות והצעת תשובות לבחינות הבגרות במתמטיקה מטעם משרד החינוך
קורסי הכנה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות (וידאו ופתרון מלא של בגרויות)- מלומד
קישורים - הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
קישורים - התמקדות בגאומטריה
שאלון 806 - שאלות מילוליות: בעיות תנועה, הספק ואחוזים
בעיות תנועה
שאלון 806 - סדרות: חשבוניות, הנדסיות וכלליות לפי נוסחת נסיגה
סדרה חשבונית
שאלון 806 - הסתברות קלאסית: הסתברות מותנית, טבלאות ועצים, נוסחת ברנולי
שאלון 806 - גיאומטריה: משולשים, מרובעים, פרופורציה ודמיון, מעגל

                                


שאלון 806 - טריגונומטריה של המישור, זהוות ומשוואות טריגונומטריות
שאלון 806 - חשבון דיפרנציאלי - חקירת פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות
בחלק מן הקישורים משולבים שיעורים בנושאי שאלון 807:
חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית.
שאלון 806 - חשבון אינטגרלי - חישוב שטחים עם פונקציות פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות
בחלק מן הקישורים משולבים שיעורים בנושאי שאלון 807:
חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית.
שאלון 807 - וקטורים: חישובים בהצגה אלגברית והצגה גיאומטרית
שאלון 807 - טריגונומטריה במרחב: חישובים בתיבה, מנסרה ופירמידה
שאלון 807 - גיאומטריה אנליטית: מעגל, פרבולה, אליפסה ומקומות גיאומטריים
גיאומטריה אנליטית - פרקי לימוד/ מתמטיקה לבגרות, סדנאות איתן
שאלון 807 - מספרים מרוכבים: ארבע הפעולות, מישור גאוס, משפט דה מואבר ושורשי היחידה
חזקות - חוקים, משוואות ואי-שוויונות מעריכיות
לוגריתמים - חוקים, משוואות ואי-שוויונות לוגריתמיים
קישורים - הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
קישורים - התמקדות בגאומטריה
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון