פעילויות מתמטיקה וחשבון - דפי עבודה ואוספי תרגילים לבית הספר היסודי - חלק ב'

                    דפי עבודה, פעילויות ומשחקים במתמטיקה ובחשבון

חלק ב'

 

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

קישור לחלק א' של המדורתוכן העניינים
אתרים כלליים
אחוזים
בעיות מילוליות
המבנה העשרוני
הנדסה/גיאומטריה
העשרת הראשונה
השערה ואומדן
חוק הפילוג
חזקות
חיבור וחיסור
חיבור וחיסור במאונך
חילוק
חילוק ארוך
כפל במאונך
כפל וחילוק
כרטיסי ניווט ותומכי זיכרון
לוח הכפל ומהות הכפל
לוח המאה ותחום המאה
לוח חשבון
מבחנים
מחשבון
מטריצות
ממוצע
מספרים חיוביים ושליליים וטבעיים - מספרים מכוונים
מספרים פריקים וראשוניים
מספרים ראשוניים
מספרים ריבועיים
מערכי שיעור בחשבון לכיתה ג'
משוואות
משחקים ופעילויות מקוונים בחשבון ובמתמטיקה
מתמטיקאים
נגזרות
סדר פעולות בחשבון
סדרות חשבוניות
סימטריה
סרטים
פאי
פונקציות
פתרון בעיות בחמש דרכים
פתרון בעיות וחשיבה מתמטית
ציר המספרים
ריצופים
שבר פשוט ושבר עשרוני
שברים עשרוניים - מערכי שיעור ודפי עבודה
שברים פשוטים: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרחבה וצמצום - מערכי שיעור ודפי עבודה
שונות
שימוש בכסף וצרכנות
שעשועונים, משחקים, חידות וחידונים
תוכניות לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים וחטיבה עליונה
תחום האלף
אתרים כלליים

בעיות מילוליות
חיבור וחיסור
חיבור וחיסור במאונך
כרטיסי ניווט ותומכי זיכרון
שבר פשוט ושבר עשרוני
שברים עשרוניים - מערכי שיעור ודפי עבודה
שברים פשוטים: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרחבה וצמצום - מערכי שיעור ודפי עבודה
שימוש בכסף וצרכנות
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון