מתמטיקה לכיתה ח'

מתמטיקה לכיתה ח' 

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 

קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
אתרים כלליים

                                         


תחום אלגברי: 1. פונקציה קווית, אי-שוויון
הפונקציה הקווית
אי-שוויונות קוויים
יחס ישר
תחום אלגברי: 2. פתרון משוואות ממעלה ראשונה (העמקה) ושאלות מילוליות מתאימות וטכניקה אלגברית
פתרון משוואות ממעלה ראשונה ושאלות מילוליות מתאימות (העמקה)
טכניקה אלגברית-

בפרק זה ילמדו התלמידים טכניקות אלגבריות חדשות. מטרת הלימוד היא העשרת "ארגז הכלים" של התלמיד כדי לאפשר פתרון מגוון רחב יותר של שאלות מילוליות, וכדי לאפשר פישוט ביטויים אלגבריים.

דגשים:

1.       יש ללמוד להשתמש בחוק הפילוג לקבלת זהויות מהצורה:
 
(a + b)(c + d) = ac + bc + ad + bd.

2.       יש להמחיש את חוק הפילוג המורחב באמצעות שטחי מלבנים הן במקרה של חיבור והן במקרה של חיסור.

3.       יש ללמוד להוציא גורם משותף ברב-איבר.

4.       יש ללמוד לצמצם שברים אלגברים באמצאות הוצאת גורם משותף ויש ללמוד למצוא את תחום ההצבה של ביטוי אלגברי.

5.       מכפלה שווה לאפס אם ורק אם לפחות אחד מגורמיה הוא 0.
שבר שווה לאפס אם ורק אם המונה שלו שווה ל- 0 (המכנה חייב תמיד להיות שונה מ- 0).

6.       יש ללמוד לפתור משוואות ריבועיות מהצורה ax2 + bx = 0. (בשלב זה, מומלץ לעסוק במשוואות שבהן הרחבת השברים נותנת איברים ריבועיים שמתבטלים לבסוף.) 

טכניקה אלגברית
טווח נתונים
הסתברות ותכונות של ההסתברות במצבים סימטריים
אומדן להסתברות
תחום אלגברי: 3. מערכת משוואות של שתי משוואות מהמעלה הראשונה שאלות מילוליות מתאימות, ערך מוחלט ואי-שוויונות – העמקה
מערכת משוואות של שתי משוואות מהמעלה הראשונה ושאלות מילוליות מתאימות
גליל (גליל ישר בלבד) הכרות עם הגוף, חישוב שטח פנים, חישוב שטח מעטפת, חישוב נפח, פריסה
אוריינות מתמטית
מבחנים בחשבון
מבחני מפמ"ר, מיצ"ב ומבחנים מסכמים ודפי עבודה ותרגול לכיתה ח'
ספרי לימוד חופשיים לצפייה, מדריכי לימוד ופעילויות מתוקשבות
תוכנות חינמיות ליצירת דפי עבודה ותרגילים מתמטייםהרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון