מתמטיקה לכיתה ה' - שברים פשוטים, שברים עשרוניים, פעולות חשבון, חקר נתונים וממוצע, גיאומטריה, מבחנים בחשבון ובהנדסה

מתמטיקה לכיתה ה' 
שברים פשוטים, שברים עשרוניים,
פעולות חשבון, חקר נתונים וממוצע,
גיאומטריה, מבחנים בחשבון ובהנדסה
   
                          מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 


קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


אתרים כלליים
להטוטי חישוב/ ברוריה בן-דוד (וייס)

שברים פשוטים ושברים עשרוניים
משמעויות השבר הפשוט (כולל שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים)
צמצום והרחבה
חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים
שאלות חיבור וחיסור שברים

מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני (במקרים שהשבר העשרוני המתקבל הוא סופי)
פעולות חשבון במספרים טבעיים
חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה
שאלות כוללות (אינטגרטיביות)
גיאומטריה


 

צורות הנדסיות ומצולעים
משחקים לתרגול נושאים מתמטיים


הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון