מתמטיקה לכיתה ט'

מתמטיקה לכיתה ט' 

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

 
קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
אתרים כלליים

                                         


היכרות עם הפרבולה y = x2 וייצוגיה השונים (אלגברי, מספרי, גרפי). אפיוני הפרבולה: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום.
הזזות אנכיות: משפחת הפרבולות ואפיוניהן: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודות אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה - (y, תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציות
הזזות אופקיות: משפחת הפרבולות y = (x – p)2 ואפיוניהן: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודת אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה - (y
שילוב של הזזות אנכיות ואופקיות: משפחת הפרבולות ואפיוניהן: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודות אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה - (y, תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציות. הקשר של ציר הסימטרייה עם נקודות האפס של הפרבולה.
מתיחות: משפחת הפרבולות y = ax2 ואפיוניהן: סימטרייה, תחומי עליה וירידה, נקודת מינימום או מכסימום, נקודות חיתוך עם הצירים (נקודת אפס ונקודת חיתוך עם ציר ה - (y, תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.
ביטויים שונים של פונקציה ריבועית: f(x)= a(x – p)2 + k h(x) = a(x – m)(x – n) ax2 + bx + c g(x) = - משמעות חלק מהפרמטרים של פונקציה ריבועית בייצוג הסימבולי והקשר לייצוגים גרפיים
נקודות אפס של פונקציה ריבועית
פתירת משוואות על ידי השלמה לריבוע של משוואות פשוטות מהצורה: 0x2 + bx + c =
שימוש בנוסחת השורשים לפתרון משוואות ריבועיות
מערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן
מערכת משוואות ממעלה שנייה וההיבטים הגרפיים שלהן
פתרון שאלות בעזרת משוואות ופונקציות קוויות וריבועיות
מושג ההסתברות המותנית
תחום אלגברי: 5. קריאת מידע מגרפים ודיאגרמות

א.      השוואת נתונים והסקת  
מסקנות

ב.      העלאת שאלות

ג.       התייחסות איכותית למכסימום ומינימום, ולעליה וירידה ולמהירות של עליה וירידה

תחום אלגברי - נושאים למתקדמים
מספרים ממשיים

מספר ממשי הוא כל מספר המיוצג על ידי נקודה שעל ציר המספרים.

מספר רציונאלי הוא מספר השוה למנה של שני מספרים שלמים.

מספרים ממשיים
מעבר משבר פשוט אל שבר עשרוני מחזורי ומשבר עשרוני מחזורי אל שבר פשוט
יצירת דוגמאות של מספרים אירציונאליים
תחום גאומטרי: 2. משולשים
צלעות וזוויות במשולש
תחום גיאומטרי - נושאים למתקדמים
הוכחות על ידי שטחים

משפט:

חוצה זווית מחלק את הצלע שמול הזווית ביחס הצלעות האחרות שעל יד כל חלק.

 

משפט: 

בנקודת פגישתם מחלקים שני תיכונים במשולש זה את זה ביחס 1:2 .

 

משפט צֶ'בה:

במשולש ABC שלושת הקטעים AD, BE, CF נחתכים בנקודה אחת K אם ורק אם מתקיים:

 

הוכחות על ידי שטחים
משולש הזהב (משולש יפה) ויחס הזהב
נפח פירמידה מיוחדת
מבחני מפמ"ר ומבחנים מסכמים ודפי עבודה ותרגול לכיתה ט'
מדריכי לימוד ופעילויות מתוקשבות וספרי לימוד לצפייה
תוכנות חינמיות ליצירת דפי עבודה ותרגילים מתמטייםהרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון