פעילויות מקוונות ללימוד ותרגול חשבון

פעילויות ומשחקים מקוונים

ללימוד ותרגול חשבון ומתמטיקה

מאגר מת"ל במכללת קיי באר שבע


Laura Strickland/MyCuteGraphics.com©
http://www.mycutegraphics.com

אתרים כלליים

 דפי עבודה במתמטיקה עם פתרונות לכיתות א'-ו' להדפסה 

 מדורי מתמטיקה לבית הספר היסודי באתר מת"ל 
דפי עבודה עם משוב
 
 
 
 
 
 
Venn Diagrams
אינטגרלים ודיפרצנציאלים
הכרת מספרים, הקשר בין כמות לספרה ורצף מספרים
משחקים
שברים
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון