מבחנים במתמטיקה לכיתות א,ב,ג,ד,ה, ו בבית הספר היסודי (מבחנים עם פתרונות)

מבחנים במתמטיקה לכיתות א,ב,ג,ד,ה, ו
בבית הספר היסודי

(מבחנים עם פתרונות)

מאגר מת"ל במכללת קיי, באר-שבע

קישור לאתר החדש
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
תוכן המדור

המבחנים המצורפים עם הפתרונות נועדו לתרגל את נושאי הלמוד במתמטיקה
לבית הספר היסודי לפי תכנית הלימודים במתמטיקה.
לפני פתרון המבחנים במתמטיקה, ניתן לעבור לתרגול נקודתי של כל נושא בנפרד

באמצעות דפי עבודה עם פתרונות המוכנים להדפסה לפי כיתת הלימוד:

דפי עבודה במתמטיקה לכיתה א 
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ב
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ג
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ד
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ה
דפי עבודה במתמטיקה לכיתה ו

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מבחנים במתמטיקה לכיתה א
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה א
מבחנים במתמטיקה לכיתה ב
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ב
מבחנים במתמטיקה לכיתה ג
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ג
מבחנים במתמטיקה לכיתה ד
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ד
מבחנים במתמטיקה לכיתה ה
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ה
מבחנים במתמטיקה לכיתה ו
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ו
מתמטיקה לבית הספר היסודי לכיתות א' עד ו'/מת"ל
מבחנים במתמטיקה לכיתה א

נושאי המבחנים במתמטיקה לכיתה א' בעמוד זה:
1. הכרת המספרים והשווואתם באמצעות סימני קטן, גדול ושווה
.
2. תרגילי חיבור וחיסור עד 10.
3. תרגילי חיבור וחיסור עד 20.
4. תרגילי שרשרת בחיבור וחיסור עד 20.
5. השלמת משווואת של תרגילי חיבור וחיסור.
6. תרגילי כפל עד 20 והשלמת משוואות.
7. תרגילי חילוק עד 20 והשלמת משוואות.


מבחנים במתמטיקה לכיתה ב
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ב
מבחנים במתמטיקה לכיתה ג
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ג
מבחנים במתמטיקה לכיתה ד
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ד
מבחנים במתמטיקה לכיתה ה
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ה
מבחנים במתמטיקה לכיתה ו
פתרונות למבחנים במתמטיקה לכיתה ו
מתמטיקה לבית הספר היסודי לכיתות א' עד ו'/מת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון